3.Sınıf Fen Bilimleri Dünyanın Şekli Test

28 Eylül 2023 0 By testimiz.com

3.Sınıf Fen Bilimleri Dünyanın Şekli

Test Çöz

 

Dünya’nın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatlar?
Dünyamızı oluşturan tabakalardan en dışta hangisi yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ispatlamada kullanılır?
Denizden kıyıya doğru yaklaşan bir geminin önce dumanının, sonra bacasının, son olarak da gövdesinin görülmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
Dünya’nın çevresini ilk dolanan kimdir?
Dünya’nın kendi çevresinde döndüğünü söyleyen ilk bilim adamı kimdir?
Gök cisimleri ile uğraşan bilimin adı nedir?
Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
“Yarısı kesilmiş bir şeftaliyi incelediğinizde şeftalinin farklı katmanlardan oluştuğunu gözlemlersiniz. Şeftali dıştan içe doğru kabuk, yediğimiz sulu kısmı ve çekirdek olmak üzere üç katmandan oluşur. Dünya’mız da farklı özelliklere sahip katmanlardan oluşmaktadır.” Yukarıdaki anlatıma göre şeftalinin çekirdeği Dünya’nın hangi katmanına benzetilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en iç katmanıdır?
” Dünya’mız hava küre, su küre, taş küre, ateş küre ve ağır küre olmak üzere beş katmandan oluşur. ” Aşağıdaki katmanlardan hangisi Dünyamızın gözlenebilen katmanlarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenebilen katmanlarından birisidir?
Aşağıdaki katmanlardan hangisi “Mağma” olarak adlandırılır?
Aşağıdaki katmanlardan hangisi “Çekirdek” olarak adlandırılır?
Aşağıdaki katmanlardan hangisi “Atmosfer” olarak adlandırılır?
Dünyamızın en iç katmanı hangisidir?
Dünyamızın en dış katmanı hangisidir?
“Magma adı verilen sıcak ve akışkan bir maddeden oluşur. Yeryüzüne çıkan magmaya lav denir. Magmanın yeryüzü- ne çıktığı yerler yanardağ olarak adlandırılır. Yanardağdan çıkan magma bir süre sonra soğuyup katılaşır.” Yukarıdaki paragrafta hangi katman anlatılmaktadır?