3. Sınıf Dünyamızı Tanıyalım Test

28 Eylül 2023 0 By testimiz.com

3.Sınıf Dünyamızı Tanıyalım

Test Çöz

 

Dünyamızın da yer aldığı dokuz gezegenin oluşturduğu yapıya ne ad verilir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın küre şeklinde olduğunun bir kanıtı değildir?
I. Dünya’nın uzayda çekilen resimlerinde Dünya’nın küre şeklinde olması. II. Dünya’nın ay üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olması. III. Sürekli aynı yöne doğru ve aynı yükseltiden uçan uçağın, ilk kalktığı yere tekrar gelmesi. IV. Yaklaşan bir geminin önce dumanını, sonra bacasını, daha sonra gövdesini görürüz. Yukarıdakilerden kaç tanesi dünyamızın yuvarlak olduğunun kanıtıdır?
Eskiden beri insanlar yaşadığımız Dünya’nın şeklini merak etmişlerdir. Bu nedenle de dünyamızın şekli ile ilgili tahminlerde bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tahminlerden birisi değildir?
Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için gemiyle yola çıkıp dünyanın etrafını dolandıktan sonra yine aynı yere gelen bilim adamı hangisidir?
Aşağıdaki olayların hangisinde dünyamızın yuvarlak olduğunu gözlemleyebiliriz?
Aşağıdaki bilim insanlarından hangileri Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemiştir?
Aşağıdaki olaylardan hangisi dünyamızın yuvarlak olmasının bir sonucudur?
Dünya’mızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Gezegenimizin şeklini bir varlığa benzetmek istersek hangisine benzetebiliriz?
Gezegenimizin şeklini en doğru şekilde nereden görebiliriz?
“Dünya’mız küre şeklindedir, fakat tam yuvarlak değildir. Kutuplardan biraz basık, ekvatordan biraz şişkindir.” Yukarıdaki açıklamaya göre, hangisi dünyaya daha çok benzemektedir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızı oluşturan tabakalardan birisi değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi su tabakasında yer almaz?
I-Pisagor II-Birûnî III-Magellan Yukarıdaki bilim insanlarının ortak görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Dünya modelinde mavi ile gösterilen alanlar neyi ifade eder?