3.Sınıf Hayat Bilgisi Doğal Çevreye Etkilerimiz Konu Testi

29 Ocak 2021 0 Yazar: testimiz.com

 

3.Sınıf Hayat Bilgisi Doğal Çevreye Etkilerimiz Testi

TEBRİKLER.

3.Sınıf Hayat Bilgisi Doğal Çevreye Etkilerimiz Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması için daha çok ağaç kesilmekte ve ormanlar tahrip edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi insanların ormanlarını tahrip etmesinin nedenlerinden birisi değildir?
A
Tarım alanı açmak.
B
Barınak ve mobilya üretmek.
C
Tarımda gübre ve ilaç kullanmak.
Soru 2
Nüfusun artması ve kentleşme ile doğal kaynaklara zarar vermekteyiz. Kanalizasyonlar hangi çevre sorununa neden olur?    
A
Toprak kirliliği
B
Su kirliliği
C
Hava kirliliği
Soru 3
İnsanların ve diğer tüm canlıların birlikte yaşadığı, doğal unsurların olduğu ortam nasıl adlandırılır?    
A
Genel çevre
B
Doğal çevre
C
Yapay çevre
Soru 4
Dağ, ova, orman, deniz, göl gibi kendiliğinden oluşan yerler nasıl adlandırılır?    
A
Yapay unsur
B
Beşeri unsur
C
Doğal unsur
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi doğayı korumak için yapılan insan faaliyetlerinden birisidir?    
A
Ulaşımı kolaylaştırmak için yollar, köprüler, alt ve üst geçitler yapılması.
B
İnsanlar barınma ihtiyaçları için evler, apartmanlar inşa etmeleri.
C
Ormanların korunması, ağaçlandırma çalışmaları yapılması.
Soru 6
Nüfusun çoğalması nedeniyle tüketim de artmaktadır. Bu artan tüketimi karşılayabilmek için daha fazla üretim yapılmaktadır. Fazla üretim nedeniyle tarım alanlarında kullanılan gübre öncelikle hangisinin kirlenmesine neden olur?    
A
Su
B
Toprak
C
Hava
Soru 7
Elektrik ve su ihtiyacımızı karşılamak için akarsular üzerine aşağıdakilerden hangisi yapılır?  
A
Baraj
B
Kanal
C
Köprü
Soru 8
İnsanlar, ihtiyaçları veya hayatlarını kolaylaştırmak için doğal çevreyi değiştirirler. Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından değiştirilmemiştir?    
A
Parklar
B
Ormanlar
C
Barajlar
Soru 9
Çöplerin ve kimyasal atıkların çevreye atılması toprak kirliğine neden olur. Toprak kirliliğine bağlı olarak hangisinin oluşması beklenir?    
A
Hava kirliliği
B
Çöp kirliliği
C
Su kirliliği
Soru 10
İstanbul Boğazı'nda bulunan asma köprülerden biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'dür. Bu köprü, boğazın iki yakasını birbirine bağlar. Yukarıda belirtilenler nasıl adlandırılır?    
A
Beşeri unsur
B
Doğal unsur
C
Tabii unsur
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Yapılan parklar, bahçeler ve spor alanları doğal çevrenin değişimine neden olur.
B
Sağlık hizmetleri için hastaneler, eğitim için de okullar yaparak çevre değiştirilir.
C
Barajlar yapılırken doğal çevrede değişiklik olmaz.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Arabalardan çıkan egzoz gazlarıyla hava kirletiliyor.
B
Atıklar deniz, göl ve akarsulara dökülerek su kirletiliyor.
C
Tarım ilaçları bilinçsiz kullanılarak hava kirletiliyor.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Dağ, ova, orman, deniz, göl gibi kendiliğinden oluşan yerler nasıl adlandırılır?
İnsanların ve diğer tüm canlıların birlikte yaşadığı, doğal unsurların olduğu ortam nasıl adlandırılır?
İnsanlar, ihtiyaçları veya hayatlarını kolaylaştırmak için doğal çevreyi değiştirirler. Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından değiştirilmemiştir?
İstanbul Boğazı’nda bulunan asma köprülerden biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’dür. Bu köprü, boğazın iki yakasını birbirine bağlar. Yukarıda belirtilenler nasıl adlandırılır?  
Aşağıdakilerden hangisi doğayı korumak için yapılan insan faaliyetlerinden birisidir?
Elektrik ve su ihtiyacımızı karşılamak için akarsular üzerine aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Nüfusun çoğalması nedeniyle tüketim de artmaktadır. Bu artan tüketimi karşılayabilmek için daha fazla üretim yapılmaktadır. Fazla üretim nedeniyle tarım alanlarında kullanılan gübre öncelikle hangisinin kirlenmesine neden olur?
İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması için daha çok ağaç kesilmekte ve ormanlar tahrip edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi insanların ormanlarını tahrip etmesinin nedenlerinden birisi değildir?
Çöplerin ve kimyasal atıkların çevreye atılması toprak kirliğine neden olur. Toprak kirliliğine bağlı olarak hangisinin oluşması beklenir?
Nüfusun artması ve kentleşme ile doğal kaynaklara zarar vermekteyiz. Kanalizasyonlar hangi çevre sorununa neden olur?
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?