3.Sınıf Ülkemizde Hayat Ünite Testi

31 Mayıs 2023 0 By testimiz.com

3.Sınıf Ülkemizde Hayat Ünite Testi

Test Çöz

 

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
İlçede hangisi devleti temsil eder?
Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?
-……………………………….., ortak kullanım alanlarındandır.

 

-……………………………….. ve beraberlik duygusu, vatandaşları bir arada tutar.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde verilen boşluklardan birine yazılmaz?

– ……………………………….., Atatürk’ün kişilik özelliklerinden birisidir.

 

– ……………………………….., geçmişte milletçe yaşadığımız birlik ve beraberliğe bir örnektir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde verilen boşluklardan birine yazılmaz?

– Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımızın sorunlarını çözmek için …………………. üretmeliyiz.

 

– Her birey üzerine düşen ……………………………….. en iyi şekilde yaparsa ülkemiz gelişir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde verilen boşluklardan birine yazılmaz?

– Çevremizdeki ………………………………………………. korumak hepimizin görevidir.

 

– Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri de …………………………………………….. dür.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde verilen boşluklardan birine yazılmaz?

“Çevremizdeki tarihî eserleri ………….. görevidir.” cümlesi, aşağıda verilenlerde hangisiyle doğru tamamlanır?
Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
Sorumluluk sahibi bir öğrenci hangisini yapmaz?
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kâğıt sanayisinin kurulmasını sağlayan kişidir?
Ülkemizdeki yönetim birimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi millî birlik ve beraberliğimizin arttığı günlerden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, milletin ortak kullanım alanlarından değildir?
Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisini vali yönetir?
Atatürk’ün, yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için yaptığı çalışmalar, onun hangi kişilik özelliğini gösterir?