Okulumuzda Hayat

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
- Grup çalışmalarında iş paylaşımı yaparken ............................ olmalıyız. - Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır?
A
adaletli
B
utumlu
C
yanlı
Soru 2
  • Ders araç ve gereçlerimizi ders programımıza göre hazırlamalıyız.
  • Bireysel farklılıklara saygı duymamalıyız.
  • Okulumuzun çevresindeki yapıları bilmeliyiz.
  • Oyunu kazanan arkadaşlarımızla kavga etmeliyiz.
Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
A
2
B
4
C
3
Soru 3
Hangisi fiziksel özelliklerden birisi değildir?
A
Ela gözlü olmak.
B
Uzun boylu olmak.
C
Güzel resim yapmak.
Soru 4
- Okulda iletişim kurarken ................................. ifadeleri kullanmalıyız. - Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır?
A
adalet
B
saygı
C
nezaket
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bir sınıf kuralı olamaz?
A
Saygılı konuşmak
B
Gerektiği kadar konuşmak
C
Hiç konuşmamak
Soru 6
- Arkadaşlarımızla oynarken eğlenceli zaman geçirmek için ...................kurallarına uymalıyız. - Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır?
A
sağlık
B
oyun
C
sınıf
Soru 7
- Okulumuzdaki kaynakları ................................ kullanmalıyız. - Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır?
A
adaletli
B
tasarruflu
C
nezaketli
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi okulda arkadaşlarımızla oyun oynarken uymamız gereken kurallardandır?
A
Oyun sırasında mızıkçılık yapmak
B
Oyun sırasında nezaket ifadeleri kullanmaktan kaçınmak
C
Oyun sırasında öfkemizi kontrol etmek
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi okulumuzun yakın çevresini tanımamızın yararlarından biri değildir?
A
Okulumuzun yerini kolaylıkla tarif edebiliriz.
B
İhtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz yerleri öğrenmiş oluruz.
C
Yaşadığımız şehrin her yerini tanımış oluruz.
Soru 10
Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapabiliyorsunuz?
A
Araba kullanıyorum.
B
Yemek pişiriyorum.
C
Yemeğimi kendim yiyorum.
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ders araç gereçlerimizin tümünü çantamızda taşımalıyız.
B
Sınıfla ilgili konularda kararları öğretmenimizin almasını beklemeliyiz.
C
Sınıfımızın kurallarını belirleme sürecine katılmalıyız.
Soru 12
Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?
A
Elimizi yıkadıktan sonra musluğu kapatmak
B
Lambaları sürekli açık bırakmak
C
Okuldaki kaynakları bilinçli kullanmak
Soru 13
Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yanlıştır?
A
Derste arkadaşlarımızla konuşmak
B
Arkadaşlarımızı dinlemek
C
Öğretmenimizi dinlemek
Soru 14
Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
A
Çantamız yırtılsa bile yenisini almamak
B
Harçlığımızın bir kısmını biriktirmek
C
Harçlığımızın hepsini harcamak
Soru 15
- Harçlıklarımızın tamamını harcamamalı, bir bölümüyle .................yapmalıyız. - Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır?
A
savurganlık
B
birikim
C
israf
Soru 16
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bireysel farklılıklarından söz etmektedir?
A
Ezgi: Kendimi anlaşılır ve açık bir dille ifade ederim.
B
Ayşe: Sesleri duyabilmek için işitme cihazı kullanırım.
C
Ali: İletişim kurarken dinleme kurallarına uyarım.
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Arkadaşlarımızın tüm düşüncelerini itiraz etmeden kabullenmeliyiz.
B
Okulda paramızı ihtiyaçlarımız için bilinçli bir şekilde harcamalıyız.
C
Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde sorumluluk almaktan kaçınmalıyız.
Soru 18
Hangisi fiziksel özelliklerden birisi değildir?
A
Kilomuz
B
Yaşımız
C
Boyumuz
Soru 19
  • Sevgi
  • Saygı
  • Güven
  • Dürüstlük
Yukarıdakilerden kaç tanesi grup çalışmalarında önem verilmesi gereken değerlerdendir?
A
2
B
3
C
4
Soru 20
Aşağıda verilen fiziksel özelliklerden hangisi büyüdükçe değişmez?
A
Göz rengi
B
Ayakkabı numarası
C
Kilo
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön