4.Sınıf Fen Bilimleri Mıknatısın Özellikleri Konu Testi

27 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Mıknatısın maddelere uyguladığı kuvvet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirini iter.
B) Mıknatıslar temas gerektirmeyen kuvvet uygular.
C) Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirini çeker.
D) Mıknatısın her iki kutbu da itme kuvveti uygular.
Soru 2
Mıknatısın kutupları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mıknatıslar manyetik alanına gelen bütün maddeleri çeker.
B) Kapı zilleri, telefonlar, buzdolabı kapıları, bilgisayar diskleri mıknatısın kullanıldığı yerlere örnektir.
C) Bir yön bulma aracı olan pusula da günlük yaşamımızda mıknatısların kullanıldığı araçlara örnektir.
D) Mıknatıslar demir, nikel gibi maddelerden yapılmış cisimlere yeterince yaklaştırıldıklarında da çekme kuvveti uygulayabilir.
Soru 3
Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir mıknatısın çekme kuvveti uygulaması için cisme temas etmesi gerekir.
B) Hoparlörler ve mikrofonlar mıknatısların kullanıldığı eşyalara örnektir.
C) Mıknatısların farklı özelliğe sahip uçları kutup olarak adlandırılır.
D) Mıknatısın birbirini iten iki kutbu vardır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslarla ilgili yanlış bir ifadedir?
A) S ve N olmak üzere iki kutup vardır.
B) Mıknatıslar her maddeyi çeker.
C) Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirlerini çeker.
D) Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirlerini iter
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mıknatıslar bü­tün maddeleri çeker.
B) Mıknatısların dört kutbu vardır.
C) Bakır mıknatıs tarafından çekilir.
D) Hoparlör, mıknatısın kullanım alanlarına örnektir.
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmaz ?
A) Koltuk
B) Buzdolabı kapakları
C) Cep telefonları
D) Pusula
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?
A) Demir çivi
B) Defter
C) Kurşun kalem
D) Silgi
Soru 8
İki kutupları vardır. II. Bütün maddeleri çekerler. III. Aynı tür kutupları birbirini iter. Mıknatıslarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) Yalnız I
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker?
A) Krom
B) Bor
C) Akü
D) Mıknatıs
Soru 10
Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıslar tarafından çekilmez?
A) Kobalt
B) Nikel
C) Altın
D) Demir