5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Konu Testi

7 Mayıs 2021 0 By testimiz.com

5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Konu Testi

 

5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları

TEBRİKLER.

5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin yerlerinden koparak yer değiştirmesine ne ad verilir?    
A
Çığ
B
Sel
C
Heyelan
D
Erozyon
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi şiddetli rüzgârların sağanak yağmur, kar ve doluyla birlikte çevreyi etkilediği fırtınalara verilen addır?    
A
Sel
B
Kasırga
C
Hortum
D
Deprem
Soru 3

1- Evde veya kapalı alanda bulunuluyorsa mekanın sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Sığınaklar veya penceresi olmayan odalar tercih edilmelidir. Pencere varsa uzak durulmalıdır.

2-  Kırsal alanda bulunuluyorsa sığınılacak bir yer yoksa eller baş üstünde tutularak yere eğilip korutulmalıdır.

Yukarıdaki önlemler aşağıdaki yıkıcı doğa olaylarından hangisinden korunmak için alınır?      
A
Yangın
B
Heyelan
C
Hortum
D
Sel
Soru 4

Aşağıdaki yıkıcı doğa olaylarından hangisi deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınaların neden olduğu büyük dalgaların karalara çarpması ya da sıcaklığın hızlı artışıyla birlikte karadaki karların eriyip nehirlerin taşması sonucu oluşur?
   
A
Heyelan
B
Tusunami
C
Sel
D
Hortum
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi depremden korunma yollarından birisi değildir?  
A
Deprem konusunda eğitimler verilerek insanlar bilinçlendirilmelidir.
B
Binalar sağlam zeminler üzerine yapılmalıdır.
C
Yüksek binalara paratoner takılması.
D
Binalar depreme dayanıklı, sağlam yapılmalıdır.
Soru 6
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Yıkıcı doğa olayları can ve mal kaybına neden olan doğal olaylardır.
B
Yıkıcı doğa olaylarının temel nedeni insan faaliyetleridir.
C
Yıkıcı doğa olaylarının nerede ve ne zaman olacağı tahmin edilememektedir.
D
Yıkıcı doğa olayları kısa sürede meydana gelir, insanlar tarafından önlenemez.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi heyelandan korunma yollarından birisi değildir?    
A
Heyelan olabilecek yerlere uyarıcı levhalar konmalıdır.
B
Heyelan olabilecek alanlarda bitki örtüsünün azaltılması.
C
Heyelan olabilecek yerlere setler yapılmalıdır.
D
Heyelan olabilecek alanlara binalar yapılmamalıdır.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi kasırganın özelliklerinden birisi değildir?
A
Ülkemizde çok sık görülür.
B
Hızı saatte 120 km'nin üstündedir.
C
Dönerek hareket eder.
D
Can ve mal kaybına neden olur.
Soru 9

Sıcak hava bölgelerinde soğuk hava ile sıcak havanın dar bir alanda aniden yer değiştirmesi ile oluşur. Oluşan ve hızlı bir şekilde etrafında dönen hava hareketlerine ne ad verilir?
   
A
Kasırga
B
Hortum
C
Heyelan
D
Bora
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi selden korunma yollarından birisi değildir?      
A
Binalar akarsu yataklarına yapılmamalıdır.
B
Doğal bitki örtüsü ve ormanlar korunmalıdır.
C
Çevre kirliliğinin önlenmesi.
D
Barajlar kurularak akarsular kontrol altına alınmalıdır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi kasırgadan korunma yollarından birisi değildir?    
A
Yamaçların ağaçlandırılması.
B
Kasırga uyarı sistemleri kurulmalıdır.
C
Binalar kasırgaya dayanıklı olmalıdır.
D
Binalarda sığınaklar yapılmalıdır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yanardağ patlamasından korunma yollarından birisidir?  
A
Yanardağ etrafında kanallar açılmalıdır.
B
Yanardağ etrafında yerleşim yeri oluşturulmamalıdır.
C
Yanardağ etrafında ağaçlandırma yapılmalıdır.
D
Yanardağ etrafında söndürme sistemleri oluşturulmalıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

         5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Testi Hakkında:

          1. 5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Konu Testine Nasıl Başlanır?

Etkileşimli Yıkıcı Doğa Olayları testinde çoktan seçmeli sorular ve cevapları yer almaktadır. Etkileşimli Yıkıcı Doğa Olayları testi çözmek için Başlat düğmesine basınız. Çünkü Yıkıcı Doğa Olayları test sorularını ancak böyle açabilirsiniz. Yıkıcı Doğa Olayları testi sorularını dikkatli okumadan işaretlemeyiniz. Ancak Yıkıcı Doğa Olayları sorularını işaretlediyseniz üzülmeyin. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Yıkıcı Doğa Olayları testinde bir tane doğru cevap seçeneği vardır. Lakin seçeneği değiştirdiğinizde önceki işaretiniz kalkacaktır.

         2. 5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Konu Testi Neye Göre Hazırlamıştır?

Çözümlü Yıkıcı Doğa Olayları testi MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ders kitaplarındaki bilgiler ve sınıf içi uygulamalar esas alınmıştır. İnteraktif veya etkileşimli Yıkıcı Doğa Olayları konu testi kazanım temelli bir çalışmadır. Kazanım temelli yada etkileşimli Yıkıcı Doğa Olayları çalışma testi 3 veya 4 seçenekli 10 yada 12 sorudan oluşabilmektedir. Yıkıcı Doğa Olayları testi soruları kısa veya uzun olabilir. Yıkıcı Doğa Olayları testinde sorular bir yada iki cümle olabilir. Ancak 15 cümleyi de içerebilir. Online Yıkıcı Doğa Olayları konu ve tarama testi gibi çalışmalar konuyu anlama, öğrenme ve pekiştirme amacı taşımaktadır.

             3. 5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Konu Testinin Amacı Nedir?

Etkileşimli Yıkıcı Doğa Olayları testi etkinliğimiz test çözerken öğrenmeyi amaçlamıştır. İnteraktif veya çözümlü Yıkıcı Doğa Olayları kazanım testi müfredatta yer alan ders kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Çünkü interaktif Yıkıcı Doğa Olayları testi ders kitabındaki bilgiler esas alınarak özgün olarak hazırlanmıştır. Ancak Yıkıcı Doğa Olayları testini interaktif çözebildiğiniz gibi dokümanlardan indirip de çözebilirsiniz. Sonuçta Yıkıcı Doğa Olayları testini yazdırıp çözmek de başka bir deneyimdir. Ancak Yıkıcı Doğa Olayları çözdükten sonra cevapları aynı sayfadan kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü cevap anahtarı Yıkıcı Doğa Olayları testini indirme sayfasında yer alacaktır.

            4. 5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Konu Testini Nasıl Çözebiliriz?

Online veya interaktif Yıkıcı Doğa Olayları çalışma testini çözmek için başla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Çözümlü Yıkıcı Doğa Olayları testini yeniden çözmek istediğinizde soru ve seçeneklerin yeri değişecektir. Böylece Yıkıcı Doğa Olayları kazanım testini yepyeni bir testmiş gibi yeniden çözebilirsiniz. Ancak bağlantı verilen bazı testlerimizde bu özellik yoktur.

            5. 5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Konu Testi Bize Ne Kazandırır?

Etkileşimli Yıkıcı Doğa Olayları testimiz öğrenme hedeflidir. Okul ders ortamında işlenen konulardan sonra Yıkıcı Doğa Olayları konu testi yapılması kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. Ancak interaktif Yıkıcı Doğa Olayları testini en az üç tekrar yaparak çözmek faydalı olacaktır. Yıkıcı Doğa Olayları testinde sorular kısa konu anlatımları yapılarak hazırlamıştır. Online Yıkıcı Doğa Olayları kazanım testi zengin içerikli soru çeşitleriyle oluşturulmuştur. Gerekli olduğunda etkileşimli Yıkıcı Doğa Olayları testinde konular gif formatında animasyonlar ve çeşitli görsellerle desteklenmektedir. Çözümlü Yıkıcı Doğa Olayları testini çözdükten sonra değerlendir butonuna basınız. Böylece karşınıza sonuç değerlendirme ekranı çıkacaktır.

             6. 5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Konu Testi Değerlendirme Raporunda Neler Yer Almaktadır?

Sonuç raporunda Yıkıcı Doğa Olayları testindeki başarınızı yüzdelik olarak görebilirsiniz. Ayrıca kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı da görebilirsiniz. Etkileşimli veya interaktif Yıkıcı Doğa Olayları testini değerlendirdiğinizde öğretmen görüşlerine de yer verilmiştir. Öğretmen görüşü doğrultusunda online Yıkıcı Doğa Olayları testini gerekli ise yeniden çözmek sizin yararınıza olacaktır. İnteraktif yada etkileşimli Yıkıcı Doğa Olayları testini değerlendirdikten sonra ekrana doğru ve yanlış cevaplarınız gelecektir. İnteratif Yıkıcı Doğa Olayları çalışma testi sorularını tekrar inceleyerek öğrenme beceriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Etkileşimli Yıkıcı Doğa Olayları testinde sorular ip ucu verilerek doğru sonuca ulaşmanız amaçlanmıştır. Ancak interaktif Yıkıcı Doğa Olayları değerlendirme testi sadece değerlendirme amacı taşımamaktadır Online çözüm gibi etkileşimli Yıkıcı Doğa Olayları testi de aynı zamanda test çözerken öğrenmeyi de amaçlamaktadır. İnteraktif veya online çözümlü Yıkıcı Doğa Olayları testini çözdükten sonra arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çünkü paylaşılan bilgi değerlidir.

testimiz.com.tr

             7. 5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Konu Testinin Telif Hakkı Var mıdır?

İnteraktif veya etkileşimli Yıkıcı Doğa Olayları kazanım tarama testi testimiz.com sitesi için hazırlanmıştır. Yıkıcı Doğa Olayları testi genel kullanım amaçlıdır. Fakat etkileşimli yada interaktif Yıkıcı Doğa Olayları testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Ancak online çözülen Yıkıcı Doğa Olayları yaprak testi genel eğitim amaçlı olup ticari amaçla kullanılamaz. Yıkıcı Doğa Olayları testinin başka kullanımı özel izne bağlıdır. testimiz.com başarılar diler.