5.Sınıf Fen Bilimleri Ayın Yapısı ve Özellikleri Konu Testi

12 Aralık 20200Yazar:testimiz.com

Soru 1
Ay’ın hareketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ay kendi ekseni etrafında 8 gün 27 saatte döner.
B) Ay Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında döner.
C) Ay’ın kendi ekseni etrafında ve Dünya etrafından dönüş süreleri eşittir.
D) Ay’ın aynı görünüşe (Aynı evreye) ulaşması 29,5 gün sürer.
Soru 2
Ay yüzeyine gök cisimlerinin düşmesi (çarpması) sonucunda oluşmuş çukurlara ne ad verilir?
A) Krater
B) Kuyu
C) Göl
D) Deniz
Soru 3
Dünya’dan bakıldığında Ay’ın bazı kısımları karanlık bazı kısımları ise nispeten daha aydınlık görülmesinin nedeni nedir?
A) Ay yüzeyinin girintili çıkıntılı olması.
B) Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesi.
C) Ay yüzeyinin kumla kaplı olması.
D) Ayda atmosfer olmaması.
Soru 4
Ay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ay’ın yüzeyindeki kraterler meteorların çarpması sonucu oluşmuştur.
B) Dünya’ya ortalama uzaklığı 384.000 km’dir.
C) Ay’ın yüzeyi ince bir toz tabakası bulunmaktadır.
D) Ay’ın yüzeyi pürüzsüzdür.
Soru 5
Ay yüzeyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dünyadan bakıldığında Ay Dağları nispeten daha aydınlık görülür.
B) Ay yüzeyindeki dağlıklar, tepeler Dünya’dan nispeten açık renkte görülür.
C) Dünyadan aydınlık olarak görülen yerler Ay Denizi olarak adlandırılır.
D) Ay yüzeyindeki düzlükler Dünya’dan karanlık görülür.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Ayda atmosfer bulunmamasının bir sonucu değildir?
A) Ay’ın atmosferi olmadığı için yağış, rüzgar gibi hava olayları Ay’da görülmez.
B) Atmosferin olmaması gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkını artırır.
C) Astronotların Ay’da bıraktıkları ayak izleri bozulmadan kalır.
D) Ay’ın yüzeyinde dağlar, vadiler ve kayalıklar bulunur.
Soru 7
Ay yüzeyinde çok fazla krater olmasının temel nedeni nedir?
A) Ay’ın atmosferinin olmaması.
B) Ay’ın yüzeyinin kumlarla kaplı olması.
C) Sönmüş volkanik dağlar.
D) Ay’ın yapısının kayaçlardan oluşması.
Soru 8
Ay ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ay, Dünya’dan ağırlıkça ve hacimce oldukça küçüktür.
B) Ay’ın kendine özgü geniş bir atmosferi vardır.
C) Ay yüzeyinde kraterler, dağlar vardır.
D) Ay, Dünya sularında gelgit oluşturur.
Soru 9
Ay’da atmosfer (Hava, oksijen) yoktur.
Ay’da su yoktur.
Ay’ın gece ve gündüz sıcaklık farkı çok fazladır.
Ay’ın yer çekimi çok azdır. Atmosfer oluşamaz.
Güneşten gelen zararlı ışınların Ay yüzeyine ulaşması.
Uzaydan gelen meteorların olması.
Besin bulunmaması. Yukarıdakilerden kaç tanesi Ay’da yaşam olmamasının nedenlerindendir?

A) 4
B) 7
C) 6
D) 5
Soru 10
Ay’ın temel özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A) Dünya’mızın uydusudur.
B) Dünya’ya en yakın gök cismidir.
C) Ay doğal bir ışık kaynağıdır.
D) Ay’ın şekli küreye benzer.
Soru 11
Ay’ın yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ay’da su ve hava bulunmamaktadır.
B) Ay Dünya’nın tek yapay uydusudur. Bize en yakın gök cismidir.
C) Ayın çapı Dünya’nın çapının 1/4’ü kadardır.
D) Ay’ın atmosferi yok denecek kadar azdır.
Soru 12
Ay’ın yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Toprak
B) Taş ve kum
C) Kaya
D) Krater