5.Sınıf Fen Bilimleri Canlılar Dünyasını Tanıma Konu Testi

12 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Kurbağaların yaptığı solunum şekilleri hangisinde doğru verilmiştir?

A) Akciğer – Deri
B) Deri – Solungaç
C) Akciğer-Deri-Solungaç
D) Akciğer
Soru 2
I. Turp II. Havuç III. Patlıcan IV . Domates Yukarıdaki bitkilerden hangilerinin kökünü besin olarak tüketiriz?

A) III-IV
B) I-III
C) II-III-IV
D) I-II
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az gelişmiştir?

A) Kara yosunu
B) Kibrit otu
C) Eğrelti otu
D) Atkuyruğu
Soru 4
I. Menekşe II. Sardunya III. Begonya IV. Buğday V. Çam VI. Söğüt Yukarıdakilerden hangileri süsü bitkisi değildir?

A) I-II-III
B) IV-V-VI
C) II-V-VI
D) I-III-V-VI
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvandır?

A) Kedi
B) Tavuk
C) Güvercin
D) Salyangoz
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kökün görevlerinden değildir?

A) Bitkinin toprağa bağlanmasını sağlar.
B) Bazı bitkilerin kökleri besin depo eder.
C) Bitkinin dik durmasını sağlar.
D) Topraktaki su ve mineralleri alır.
Soru 7
Aşağıdaki canlılardan hangisi denizde yaşayan memelilerden değildir?

A) Yunus Balığı
B) Balina
C) Fok Balığı
D) Köpek Balığı
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenmeye başlamış canlı türü değildir?

A) Kara Kaplumbağası
B) Orkide Çiçeği
C) Su Samuru
D) Kelaynak Kuşu
Soru 9
Bilim adamlarının canlıları sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırma hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Bitkiler, Hayvanlar, Mikroskobik Canlılar
B) Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar, Mikroskobik Canlılar
C) Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar
D) Bitkiler, Hayvanlar
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi balıkların özelliklerindendir?

A) Yumurta ile ürerler.
B) Vücutları pullarla kaplıdır.
C) Solungaç solunumu yaparlar.
D) Hepsi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin yaşama ortamı yanlış belirtilmiştir?

A) Nilüfer – Karada
B) Deve – Çöl
C) Kutup Ayıları – Kutup
D) Solucan – Toprakaltı
Soru 12
Mantarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mantarların yaprak ve çiçekleri vardır.
B) Mantarlar kendi besinlerini üretemezler.
C) Mantarlar bitki değildir.
D) Mantarlarda yeşil renk maddesi bulunmaz.
Soru 13
Bitkilerin topraktan emdikleri suyun fazla kısmını yapraklardaki gözeneklerden dışarı atmasına ne denir?

A) Fotosentez
B) Terleme
C) Solunum
D) Büyüme
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanların özelliği değildir?

A) Memeliler, omurgalı hayvanların içinde en gelişmiş olanlarıdır.
B) Memeliler akciğer solunumu yaparlar.
C) Vücutları tüylerle örtülü değildir.
D) Yavrularını doğurur ve sütle beslerler.
Soru 15
Aşağıdaki canlıların hangisi eklemli bacaklar grubunda değildir?

A) Salyangoz
B) Arı
C) Sinek
D) Kelebek
Soru 16
Şekilde verilen çiçekte II ve IV numaralı kısımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) çiçek sapı – erkek organ
B) erkek organ – çanak yaprak
C) dişi organ – erkek organ
D) erkek organ – taç yaprak
Soru 17
I. Bitkinin dik durmasını sağlar. II. Yapraklardaki besini bitkinin farklı bölümlerine iletir. III. Çiçeği, meyveyi ve yaprağı taşır. Yukarıdaki görevler bitkinin hangi kısmına aittir?

A) Çiçek
B) Gövde
C) Yaprak
D) Kök
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda mantarların etkisi yoktur?

A) Hamur kabartmada
B) Temizlik maddesi
C) Antibiyotik elde edilmesinde
D) Peynir yapımında
Soru 19
I. Kök II. Gövde III. Yaprak IV. Çiçek Bir bitkiyi kısımlarına ayırırken yukarıdakilerden hangileri bulunur?

A) I-II-III-IV
B) I-II-III
C) I-II
D) II-III-IV
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi sürüngen grubunda değildir?

A) Kaplumbağa
B) Timsah
C) Kurbağa
D) Yılan