5.Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler Ve Çevreler Soruları Konu Testi

23 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Yurdumuzda üç çeşit iklim tipi vardır: Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim. Ülkemizde çeşitli iklimlerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) ekvatora yakınlığın
B) denize olan uzaklığın
C) yükseltinin
D) bitki örtüsünün
Soru 2
Heyelan( toprak kayması) eğimin ve yağışın fazla olduğu yerlerde daha çok görülür. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde toprak kayması daha çok görülür?
A) Karadeniz
B) Ege
C) Akdeniz
D) Güneydoğu Anadolu
Soru 3
Aşağıdaki ürünlerin hangisinin yetiştirilmesinde makineli tarımdan daha çok yararlanılır?

A) çay
B) tütün
C) narenciye
D) buğday
Soru 4
Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı olan bir iklimdir. Buna göre, aşağıdaki bitkilerden hangisi yalnızca Karadeniz ikliminde yetişir?
A) çay
B) buğday
C) pamuk
D) muz
Soru 5
Doğal afetlerin oluşmasında insanların doğrudan ya da dolaylı etkisi vardır. Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşmasında insanların etkisi yoktur?
A) erozyon
B) deprem
C) toprak kayması
D) çığ
Soru 6
Ülkemizde Kızılırmak ve Fırat gibi ırmakların bulanık akmasına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A) deprem
B) heyelan
C) erozyon
D) çığ
Soru 7
Platolar haritada hangi renkle gösterilir?
A) yeşilin tonlarıyla
B) sarı ya da açık kahverengiyle
C) mavinin tonlarıyla
D) kahverenginin tonlarıyla
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yüksek ve engebeli yerler, yerleşme için pek tercih edilmeyen yerlerdir.
B) Çevresine göre farklı coğrafi özelliklere sahip alanlara bölge denir.
C) Ahşap evlere daha çok Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde rastlanır.
D) Bir yerin sanayisinin gelişmesi, o yerin göç almasına neden olan unsurlardandır.
Soru 9
Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde, deniz etkisinin iç kesimlerde hissedilememesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.
A) Ovaların geniş yer tutmasına
B) Şehir sayısının az olmasına
C) Dağların yükseltisinin az olmasına
D) Dağların kıyıya paralel uzanmasına
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hava olaylarına iklim denir.
B) Dağ, tepe, düzlük ve çukurlar yeryüzü şekillerini oluştururlar.
C) Belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.
D) Coğrafya, doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
Soru 11
Yurdumuzun tahıl ambarı olarak nitelenen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aydın
B) Ordu
C) Çorum
D) Konya
Soru 12
Yaz kış yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğu hangi iklim tipinde görülür?
A) Akdeniz ikliminde
B) Karadeniz ikliminde
C) Ilıman iklimde
D) Karasal iklimde
Soru 13
Sanayinin geliştiği yerlerde kentleşme oranı yüksek olur. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, kentleşme oranı daha fazladır?
A) Doğu Anadolu
B) Karadeniz
C) İç Anadolu
D) Marmara
Soru 14
Pamuk yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde ise yaz kuraklığı ister. Bu bilgiye göre; aşağıdaki bölgelerden hangisinde pamuk üretimi yapılabilir?
A) Karadeniz
B) Marmara
C) İç Anadolu
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Soru 15
Akarsuyun geçtiği yerlerden taşıdığı toprakları, denize döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi delta ovası olamaz?
A) Bafra Ovası
B) Konya Ovası
C) Çarşamba Ovası
D) Çukurova
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’de yetiştirilen başlıca ürünlerden değildir?
A) muz
B) fındık
C) çay
D) mısır
Soru 17
Doğal afet can ve mal kaybına neden olan doğal olaylarıdır. Aşağıdakilerden hangisi doğal olay değildir?
A) depremler
B) trafik kazaları
C) toprak kayması
D) sel baskınları
Soru 18
Ülkemizde kentleşme oranının en yüksek olduğu bölge ……………………….. Bölgesi’dir.
…………………………. yerleşmeler, nüfusu 10.000’ in altındaki yerleşmelerdir.
Sanayi,turizm, ticaret gibi nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler…………………………… faktörler içinde yer alır. Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?

A) Karadeniz
B) Marmara
C) Kırsal
D) Beşeri
Soru 19
………………………toprağın tarım yapılan üst tabakasının, su veya rüzgarın etkisiyle taşınmasıdır.
Toprağın, taş parçalarının veya kaya tabakalarının birdenbire kaymasına ……………………………………….denir.
Doğada meydana gelen yıkıcı değişikliklere ………………………………………………..denir.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?
A) çığ
B) erozyon
C) doğal afet
D) heyelan
Soru 20
“Benim yaşadığım bölgede sebze, meyve, tahıl, et ve süt ürünleri üretilmektedir.”diyen bir öğrencinin bölgesinde hangi ekonomik faaliyet yapılmaktadır?
A) ticaret ve sanayi
B) tarım ve hayvancılık
C) tarım ve ormancılık
D) tarım ve ticaret