5.Sınıf Sosyal Bilgiler Yeryüzü Şekilleri Konu Testi

23 Aralık 20200Yazar:testimiz.com

Soru 1
Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yüzey şekline ne ad verilir?
A) Vadi
B) Plato
C) Nehir
D) Ova
Soru 2
Fiziki haritalarda aşağıdakilerden hangisi mavi renkli değildir?
A) Deniz
B) Akarsular
C) Vadi
D) Göl
Soru 3
Harita ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İşaretler çubuğundaki renkler yer şekillerinin deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunu ifade eder.
B) 1/100.000 ölçekli harita da 1’cm lik bir uzaklık yeryüzündeki 100.000 cm’lik yani 1’km lik uzaklığa karşılık gelir.
C) haritalardaki kentler, yükseltiler, yollar, yerleşim yerleri ile ilgilli bilgiler çeşitli renkler ve simgelerle gösterilir.
D) Haritada kullanılan simgelerin ve renklerin anlamları haritanın alt köşesinde kilit adı verilen bölümde yer alır.
Soru 4
Fiziki haritalarda ovalar hangi renkle gösterilir?
A) Sarı
B) Kahverengi
C) Siyah
D) Yeşil
Soru 5
Herhangi bir yerin dağlarını, ovalarını, platolarını, akarsularını gösteren haritalara ne ad verilir?
A) Tarım haritası
B) Siyasi harita
C) Fiziki harita
D) Bölgeler haritası
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksek olan ve tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzü şekilleridir?
A) Ova
B) Plato
C) Vadi
D) Dağ
Soru 7
Yeryüzünün tamamını veya bir kısmının belli oranda küçültülerek kağıda çizilmiş haline ne ad verilir?
A) Taslak
B) Ölçek
C) Harita
D) Plan
Soru 8
Fiziki haritalarda aşağıdakilerden hangisi sarı renkle gösterilir?
A) Dağ
B) Ova
C) Vadi
D) Plato
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi genel haritadır?
A) Ulaşım haritası
B) Deprem haritası
C) Fiziki harita
D) Turizm haritası
Soru 10
Fiziki haritada dağlar hangi renkle gösterilir?
A) Kahverengi
B) Sarı
C) Yeşil
D) Siyah
Soru 11
Çevresine göre yüksekte kalmış ve derin akarsu vadilerinin bulunduğu geniş düzlüklere ne ad verilir?
A) Plato
B) Ova
C) Kıyı
D) Vadi
Soru 12
Çevresine göre alçakta kalmış ve akarsu vadilerinin derin olmadığı düzlüklere ne ad verilir?
A) Ova
B) Plato
C) Kıyı
D) Vadi