6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme Testimiz

26 Aralık 2021 0 By testimiz.com

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

 

6.Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Testi

TEBRİKLER.

6.Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Isıyı ileten maddeler ısı ileteni olarak adlandırılır. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı iletkeni değildir?    
A
Demir çubuk
B
Bakır boru
C
Altın kolye
D
Plastik çubuk
Soru 2
Kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Kuvvetin birimi Newton (Nivtın)’dır. Newton kısaca “N” harfiyle gösterilir.
B
Kuvveti tanımlarken yönleri, doğrultuları, büyüklükleri ve uygulama noktalarından bahsedilir.
C
Kuvveti ölçmek için çift kollu terazi de kullanabiliriz.
D
Kuvvetin büyüklüğü, sarmal yayların esneklik özelliklerinden yararlanılarak yapılan dinamometre ile ölçülür.
Soru 3
Sürati 60 km/h olan bir otomobil, 840 km’lik yolu kaç saatte gider?    
A
16 saat
B
12 saat
C
14 saat
D
18 saat
Soru 4
Isıyı iyi iletmeyen maddelere yalıtkan maddeler denir. Bu maddeleri oluşturan tanecikler düzensizdir ve tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır. Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan madde değildir?    
A
Alüminyum
B
Tahta
C
Seramik
D
Pamuk
Soru 5
Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Yoğunlukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Saf sıvı bir maddenin kütlesi arttıkça yoğunluğu da artar.
B
Bir maddenin birim hacmin kütlesi ne kadar fazla ise cismin yoğunluğu da o kadar fazladır.
C
Bir maddenin kütlesi, hacmine bölünerek yoğunluğu hesaplanır.
D
Yoğunluğuna bakılarak maddeler ayırt edilebilir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bütün maddelerin ortak özelliğidir?  
A
Tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.
B
Taneciklerden oluşur ve tanecikleri hareketlidir.
C
Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
D
Tanecikleri arasında büyük boşluklar vardır.
Soru 7
Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?    
A
Sıvı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk, katı maddelerinkine göre daha azdır.
B
Katı ve sıvı maddeler bütünsel yapıdadır.
C
Bütün maddeler çok küçük ve gözle görülmeyen taneciklerden oluşur.
D
Gaz maddelerin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
Soru 8
Aşağıda verilen kavram-tanım eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?    
A
Fosil yakıt - Canlı atıklarının toprak altında çok uzun yıllar kalmasıyla oluşan yakıt türü.
B
Küresel ısınma - Atmosferde tutulan ısı sonucunda atmosferin sıcaklığının artmasıyla oluşan çevre sorunu.
C
Sera etkisi - Atmosferdeki karbondioksit oranının artması sonucu Dünya’dan yan sıyan ışınların tutulup uzaya gidememesi.
D
Asit yağmurları - Canlılara zarar veren toz, duman ve gazların atmosfere yoğun olarak karışması sonucunda oluşan çevre sorunu.
Soru 9
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet denir.
B
Kuvvet tanımlanırken yönü, doğrultusu ve büyüklüğü belirtilir.
C
Hareket eden bir cisme hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygulanırsa cisim hızlanır.
D
Duran cismi hareket ettirebilen, hareket eden cismi durdurabilen etkiye kuvvet denir.
Soru 10
Yoğunlukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Suyun yoğunluğunun buzdan büyük olması, suyun üstten donmasına sebep olur.
B
Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan küçüktür.
C
Suyun üstten donması, göllerdeki canlı yaşamının zarar görmesine neden olur.
D
Yoğunluğu, suyun yoğunluğundan küçük olan cisimler suda yüzer.
Soru 11
8 saatte, 720 km yol alan bir aracın sürati kaç km/h tir?    
A
100 km/h
B
90 km/h
C
80 km/h
D
110 km/h
Soru 12
Hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren, cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye kuvvet denir. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin bir özelliği değildir?    
A
Yönü
B
Yoğunluğu
C
Büyüklüğü
D
Doğrultusu
Soru 13
Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetin etkisinde değildir?    
A
Sabit süratle yükselen uçan balon.
B
Balkondan yere düşüşe geçen saksı.
C
Duvarda asılı resim.
D
Sabit hızla giden uçak.
Soru 14
Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Katı maddeler sıvı hâle geçtiğinde tanecikleri arasındaki boşluk artar.
B
Gaz maddeler sıvı hâle geçtiğinde taneciklerinin hareketliliği artar.
C
Maddeler hâl değiştirdiğinde taneciklerin hareketliliği de değişir.
D
Sıvı maddeler buharlaştığında tanecikleri arasındaki boşluk artar.
Soru 15
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Süratleri sabit ve eşit olan iki otomobilen uzun süre hareket eden otomobil daha fazla yol alır.
B
km/h, sürat birimi olarak kullanılır.
C
1 saatte 50 km yol alan otomobilin sürati 50 km/h’dir.
D
Sabit süratli iki otomobilden, sürati büyük olan otomobil eşit süre sonunda daha az yol alır.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Sürat birimi olarak saniye/metre kullanılır.
B
Bir cismin birim zamanda aldığı yola sürat denir.
C
Eşit zaman aralıklarında, eşit yollar alan cisim sabit süratli hareket yapmaktadır.
D
Belirli bir zaman içinde sürati değişmeyen cisim, sabit süratli hareket yapmaktadır.
Soru 17
Maddenin sıcaklığını korumak, yani soğuk tutmak istediğimizi soğuk, sıcak tutmak istediğimizi sıcak tutmak için yapılan işleme ne denir?    
A
İletim
B
Soğurma
C
Sarma
D
Yalıtım
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Fosil yakıtların yanması ile açığa çıkan gazlar asit yağmurlarına sebep olur.
B
Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan gazlar atmosferde birikerek sera etkisi ve küresel ısınmaya sebep olur.
C
Fosil yakıtların termik santrallerde kullanılması çevre sorununa neden olmaz.
D
Yakıtların yanması ile oluşan karbonmonoksit zehirli bir gazdır.
Soru 19
6 saatte 120 km yol alan bir bisikletli, 4 saatte kaç km yol alır?    
A
90 km/h
B
80 km/h
C
60 km/h
D
70 km/h
Soru 20
İki ya da daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke (net) kuvvet denir.Bileşke kuvvet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bileşke kuvvetin yönü, uygulanan kuvvetlerin yönü ile aynı olur.
B
Aynı doğrultuda fakat zıt yönlü ise, büyük olan kuvvetten küçük olan kuvvet çıkarılır.
C
Bileşke kuvvetin yönü küçük olan kuvvet yönündedir.
D
Aynı doğrultuda ve aynı yönde ise, bu kuvvetlerin büyüklükleri toplanır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren, cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye kuvvet denir. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin bir özelliği değildir?
Kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetin etkisinde değildir?
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
İki ya da daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke (net) kuvvet denir.Bileşke kuvvet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
8 saatte, 720 km yol alan bir aracın sürati kaç km/h tir?
6 saatte 120 km yol alan bir bisikletli, 4 saatte kaç km yol alır?
Sürati 60 km/h olan bir otomobil, 840 km’lik yolu kaç saatte gider?
Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi bütün maddelerin ortak özelliğidir?
Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Yoğunlukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Yoğunlukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
Isıyı ileten maddeler ısı ileteni olarak adlandırılır. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı iletkeni değildir?
Isıyı iyi iletmeyen maddelere yalıtkan maddeler denir. Bu maddeleri oluşturan tanecikler düzensizdir ve tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır. Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan madde değildir?
Maddenin sıcaklığını korumak, yani soğuk tutmak istediğimizi soğuk, sıcak tutmak istediğimizi sıcak tutmak için yapılan işleme ne denir?
Aşağıda verilen kavram-tanım eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?