7.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

27 Ekim 2021 0 By testimiz.com

7.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Test Çöz

TEBRİKLER.

7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur. Sadece Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirirler.
B
Kendilerine göre erkeklik ve dişilik özellikleri vardır.
C
Sürekli olarak Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet halindedirler.
D
Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.
Soru 2
Aşağıdaki meleklerden hangisi Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlendirilmiştir?    
A
İsrafil
B
Mikail
C
Azrail
D
Cebrail
Soru 3
Ahret gününe inanan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
Birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler.
B
Sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksiz davranırlar.
C
Allaha karşı kulluk görevlerini yerine getirirler.
D
Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemezler.
Soru 4
Cehennemle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Cehennemin uzaktan kaynaması ve uğultusu işitilir.
B
Orada ne yakıcı sıcak ne de dondurucu soğuk vardır.
C
Suçlular cehenneme vardıklarında, cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar.
D
Allah’ı (c.c.) görmekten mahrum kalacak inkârcılara Allah (c.c.) rahmet etmeyecektir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi varlıklar alemini oluşturan gruplardan birisi değildir?    
A
Melek, cin, şeytan, ahiret vb. Allah’ın (c.c.)* haber vermesi sonucu bildiğimiz ruhani varlıklar.
B
Ses ve ışığı duyu organlarımızla algılasak bile bir varlık olarak değerlendiremeyiz.
C
Su, hava, taş ve duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklardır.
D
Teleskopla görülebilen gök cisimleri ve mikroskopla görülebilen mikro organizmalar vb. özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar.
Soru 6
Hz. İsa’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
İnsanları tevhid inancına çağırmıştır.
B
Hıristiyanlık dinini yayan peygamberdir.
C
İnananlara namazı ve zekâtı emretmiştir.
D
Kendinden önceki peygamberleri reddetmiştir.
Soru 7
Aşağıda verilen sağdaki melek, iyi davranışları, soldaki melek ise kötü davranışları kaydetmekle görevlidir?
A
Cibrail
B
İsrafil Mikail
C
Kiramen Kâtibin
D
Münker Nekir
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Onların yaratılış amacı da tıpkı insanlar gibi Allah’a (c.c.) kulluk etmektir.
B
Cinler nurdan yaratılmış varlıklardır.
C
Cinlerin de inananları ve inkâr edenleri vardır.
D
Cinler bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinin bir bölümünün anlamıdır?  
A
“Muhakkak biz, sana Kevser’i verdik.”
B
“De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
C
“Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.”
D
“O sinsi vesvesecinin şerrinden.”
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinde bulunmaz?  
A
Ve ileyke nes’â ve nahfid.
B
Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
C
Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.
D
Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir?    
A
Kıyamet
B
Mahşer
C
Ölüm
D
Gayb
Soru 12
Aşağıdaki meleklerden hangisi kıyameti haber vermekle görevlidir?    
A
Mikail
B
Kiramen Kâtibin
C
İsrafil
D
Münker Nekir
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi ve kibirli varlığa verilen isimdir?
A
Işık
B
Melek
C
Cin
D
Şeytan
Soru 14
Şeytan aşağıdaki durumlardan hangisini sever?        
A
Doğru yola yönlendirmesini
B
Zararlı alışkanlıklar edinmesini
C
Kötülükten alıkonulmasını
D
İyilik yapmaya özendirmesini
Soru 15
Aşağıda cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bir kısmı Hz. Peygamberden Kur’an dinlemiştir.
B
İnsanları yanıltmak ve şaşırtmak için uğraşırlar.
C
İçlerinde inananlar da inkâr edenler de vardır.
D
Allah’a kulluk etsinler diye yaratılmıştır.
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi ahrete inanmamın sağladığı faydalardan birisi değildir?    
A
İnsanın hayatına çekidüzen verir.
B
İnsan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa kapılır.
C
İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir.
D
Bu inanca sahip olan insan hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir.
Soru 17
Nas suresinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?
A
Cin
B
Samed
C
İlah
D
Rab
Soru 18
Aşağıda verilen cennet tasvirlerinden hangisi yanlıştır?    
A
Cennetin genişliği göklerle yer kadardır.
B
Orada serinlik bulamadıkları gibi içecek güzel bir şey de bulamayacaklardır.
C
Cennette temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmakları vardır.
D
Cennette türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları, bağlar, dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları ve çeşit çeşit kuş etleri bulunur.
Soru 19
Ahrete iman eden bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
Bir köşeye çekilip kendini ibadete verir.
B
Daima sorumluluk bilinciyle hareket eder.
C
Sadece Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlar.
D
Hiçbir eyleminin karşılıksız kalmayacağını bilir.
Soru 20
Görülmeyen ruhanî varlıklar üç grupta ele alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?    
A
Şeytan
B
Melek
C
Cin
D
Ruh
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

       7.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi Çalışmaları Hakkında:

      Öncelikle 7.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi çalışmalarından ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. PDF çalışmalarda cevap anahtarı ya da interaktif çalışmalarda sorular aynı sayfadan verilmektedir. Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmalarını kendinizi denemek veya eksiklerinizi tamamlamak için çözebilirsiniz.

      Sorular veya Cevap Anahtarı:

Aşağıdakilerden hangisi varlıklar alemini oluşturan gruplardan birisi değildir?
Görülmeyen ruhanî varlıklar üç grupta ele alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi ve kibirli varlığa verilen isimdir?
Ya da Aşağıda cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki meleklerden hangisi Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlendirilmiştir?
Veya Aşağıda verilen sağdaki melek, iyi davranışları, soldaki melek ise kötü davranışları kaydetmekle görevlidir?
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?
Şeytan aşağıdaki durumlardan hangisini sever?
Aşağıda verilenlerden hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir?
Ya da Ahrete iman eden bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
Ahret gününe inanan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
Hz. İsa’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
Aşağıda verilen cennet tasvirlerinden hangisi yanlıştır?
Cehennemle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki meleklerden hangisi kıyameti haber vermekle görevlidir? 
Veya Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir? 
Aşağıda verilenlerden hangisi ahrete inanmamın sağladığı faydalardan birisi değildir?
Ya da Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinin bir bölümünün anlamıdır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinde bulunmaz?
Nas suresinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?

      İnteraktif Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Çalışmaları Hazırlanışı:

      Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmaları İnteraktif ya da etkileşimli çalışmalardan oluşmuştur. Konu tekrarı veya hatırlatma amacıyla hazırlanmıştır. Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmalarını yaparken unuttuklarınızı hatırlar ve böylelikle eksiklerinizi görürsünüz. Eksiklerinizi tamamladıktan sonra değerlendirme çalışmalarına katılabilirsiniz. Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmaları özellikle değerlendirme kapsamındaki konulara göre hazırlanmıştır. Böylelikle MEB kazanımlarını değerlendirme amaçlanmıştır. Başka bir deyişle Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmalarını yaparak sınavlarınıza hazırlanabilirsiniz.

testimiz.com

      Online Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Çalışmaları Yapısı:

      Genellikle Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmaları interaktif bir çalışmadır. Yani sanal ortamda etkileşimli olarak çözülen etkinliklerden oluşmaktadır. Ancak isterseniz Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmalarını indirerek te çözebilirsiniz. Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmaları genellikle 4 seçenekli 20 sorudan oluşturulmuştur. Konu tekrarı olan testlerde soru sayısı genellikle 12 olarak belirlenmiştir. İnteraktif Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmalarını yaparken özellikle süre kısıtlaması yoktur. Uzaktan eğitim Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmalarını tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü kalıcı öğrenme için tekrar önemlidir. Ancak Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme sanal çalışmalarda soru ve seçeneklerin yerleri sürekli değişir. Böylece her tekrarınızda yeni bir çalışma göreceksiniz.

testimiz.com.tr

      Etkileşimli Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Çalışmaları Telif Hakkı:

      Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme etkileşim çalışmalar kısacası genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmaları sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmaları telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme kazanım testleri telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmaları kullanımı özel izne tabidir.