7. Sınıf Din Kültürü Ahlaki Davranışlar Testi

19 Eylül 2020 0 Yazar: testimiz.com

 

7. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Ahlaki Davranışlar Testi

Başla

TEBRİKLER.

7. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Ahlaki Davranışlar Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Aşağıdakilerden hangisi İnsanların dışarıya yansıyan her türlü hâl ve hareketleridir?  
Aşağıda verilenlerden hangisi bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir?    
Âl-i İmrân suresi, 134. Ayet:-“O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları aederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.- ayetinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?  
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamber’in insanlara değer vermesi ilgili değildir?  
Aşağıda verilenlerden hangisi kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir?  
Aşağıda verilenlerden hangisi hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir?
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan birisi değildir?    
İslam dini toplumsal ilişkilerin sevgi, saygı ve yakınlığa dayalı olmasını ister. Bu yakınlığı sağlayan unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
Söz ve davranışlarda dürüstlüğe uygun hareket etmek toplumda aşağıdakilerden hangisine sebep olur? 
Yüce Allah Kuran’da şöyle buyurmuştur: -Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.- Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Hz. Muhammed’e hangi kişilik özelliğinden dolayı Muhammedü’l- Emin denilmiştir?
Aşağıda verilen terimlerden hangisi kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesidir?
Aşağıda verilen terimlerden hangisi hoşa gitmeyen olaylar, insanı zorlayan durumlar karşısında dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvveti, Allah’a (c.c.) sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç gösterme anlamlarına gelir?    
Aşağıdakilerden hangisi insanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi göstermeye yönelten duygudur?
Sevgi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki terimlerden hangisi kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi ve mesuliyet anlamlarına gelir?
Vatanını, milletini büyük bir tutkuyla seven, bu uğurda her türlü özveride bulunan kimseye ne denir?
Allah (c.c.) yolunda ve kutsal kabul edilen din, vatan, namus, mal, can uğruna öldürülenlere ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi vatanseverlik duygusu içinde yer almaz?
Aşağıda verilenlerden hangisi yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmeyi seven kişidir?