7.Sınıf Fen Bilimleri Enerji ve Enerji Çeşitleri Konu Testi

20 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıda verilen cisimlerden hangisinde sadece çekim potansiyel enerjisi vardır?
A) Gerilmiş yay kirişi
B) Havada uçan kartal
C) İnişe geçen uçak
D) Dalda duran kuş
Soru 2
Esnek cisimlerin sıkışık ya da gerginken sahip olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir. Aşağıdakilerden hangisi bu cisimlerden birisi değildir?
A) Çelik halat
B) Sarmal yay
C) Araba lastiği
D) Paket lastiği
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi farklı bir enerjiye sahiptir?
A) Dere kenarında duran taş.
B) Havada duran uçak
C) Dalda duran elma
D) Masada duran bardak
Soru 4
Dağın yamacında kayarak inen bir sporcu için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?
A) Kinetik enerji – Esneklik potansiyel enerji
B) Kinetik enerji – Potansiyel enerji
C) Potansiyel enerji – Kinetik enerji
D) Hareket enerjisi – Potansiyel enerji
Soru 5
Cismin hareketinden dolayı kazandığı enerjiye ne ad verilir?
A) Dönüşüm enerjisi
B) Esneklik enerjisi
C) Potansiyel Enerji
D) Kinetik enerji
Soru 6
Kütleleri 3 kg olan özdeş iki küre 3 metre ve 5 metre yükseklikten kum zemin üzerine bırakıldığında 5 metre yükseklikten bırakılan kürenin kumda daha derin iz bıraktığı gözlemlenir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.
B) Yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi etkilenmez.
C) Yükseklik azaldıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.
D) Yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi de azalır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjidir?
A) Potansiyel Enerji
B) Esneklik enerjisi
C) Kinetik enerji
D) Dönüşüm enerjisi
Soru 8
Aşağıda verilen enerji dönüşümlerinden hangisi farklıdır?
A) Okun yaydaki fırlaması
B) Kurmalı saatin zil çalması
C) Kapanın fare yakalaması
D) Bir binanın yıkılması
Soru 9
Yer çekimi kuvvetinden dolayı belli yükseklikteki cismin sahip olduğu enerjiye ne ad verilir?
A) Esnek potansiyel enerjisi
B) Çekim potansiyel enerjisi
C) Merkezkaç potansiyel enerjisi
D) Yerel potansiyel enerjisi
Soru 10
Kütlesi 2 kg ve 5 kg olan aynı büyüklükteki iki küre 3 metre yükseklikten kum zemine bırakıldığında kütlesi 5 kg olan kürenin daha derin iz bıraktığı gözlemlenir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kütle azaldıkça çekim potansiyel enerjisi artar.
B) Kütle arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.
C) Kütle arttıkça çekim potansiyel enerjisi azalır.
D) Kütle artışı çekim potansiyel enerjisinden etkilenmez.
Soru 11
Aşağıda enerji dönüşümleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Enerji dönüşümleri sırasında dönüşen enerjinin bir kısmı yok olur.
B) Her zaman bir enerji başka bir enerjiye dönüşebilir.
C) Enerji dönüşümleri sırasında ısı açığa çıkabilir.
D) Enerji dönüşümleri hiç bir zaman tamamen gerçekleşmez.
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Esneklik potansiyel enerjisi sıkıştırılan ya da gerilen cisimlerde depolanmış olarak bulunur.
B) Esnek cisimlerin enerji depolama özelliği yoktur.
C) Esnek cisimlerin sıkışık ya da gerginken sahip olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi.
D) Kurmalı saatlerde ve müzik kutularında esneklik potansiyel enerjisinden faydalanılır.