7. Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi Ve Ötesi Test

11 Eylül 2023 0 By testimiz.com

7. Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi Ve Ötesi

Test Çöz

 

Soru 1
“Dünya’nın döndüğünü belirten ilk bilim insanıdır. Japonya ve Amerika’nın varlığından ilk bahseden bilim insanıdır. Güneş ve gezegenlerin hareket yönleri ve meyillerini tespit etmiştir.” Bu bilim adamı hangisidir?
A) Uluğ Bey
B) Harezmi
C) Biruni
D) Ömer Hayyam
Soru 2
“Samanyolu Galaksisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bilim insanı, galaksinin dönme hareketini açıklamış, sarmal yapıda olduğunu keşfetmiştir.” Bu bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jan Hendrik Oort(Jen Hendirek Ort)
B) Edmond Halley (Edmın Heyli)
C) Georges Lemaître (Jorş Lemetra)
D) Edwin Hubble (Edvin Habıl)
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi uzay araştırmalarında kullanılan bir araç değildir?
A) Uzay sondası
B) Projeksiyon
C) Yapay uydular
D) Uzay istasyonları
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın ilk rasathanesini kuran, Celali Takvimini hazırlayan İranlı bilim insanıdır?
A) Uluğ Bey
B) Biruni
C) Ömer Hayyam
D) Harezmi
Soru 5
“İnsanların gökyüzündeki merakları asırlar öncesine dayanır. İnsanlar gökyüzünü inceledikten sonra gördükleri cisimleri taşlara veya mağara duvarlarına çizmişlerdir. “ Uzayı incelemek için aşağıdakilerden hangisi geliştirilmiştir?
A) Mikroskop
B) Teleskop
C) Uydu
D) Dürbün
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Televizyon, radyo, telefon gibi iletişim araçlarını kullanmak için, meteorolojik olayları gözlemlemek için, uzaydaki gök cisimlerini incelemek için ve askeri operasyonlarda istihbarat toplamak için casus kullanılır?
A) Füze
B) Roket
C) Teleskop
D) Uydu
Soru 7
Uzay teknolojisi sayesinde aşağıdakilerden hangisi geliştirilmemiştir?
A) Haberleşme amaçlı kullanılan yapay uydular.
B) Gezegenlerin çok önemli görüntülerini çeken uzay sondası.
C) Uzayda araştırma yapmak için uzay istasyonları.
D) Uzay seyahatleri ve uyduları yörüngelere oturtmak için uzay gemileri.
Soru 8
Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu buluşlardan birisi değildir?
A) Uçak
B) Diş teli, alüminyum folyo
C) Dijital saatler
D) Streç film
Soru 9
“Cebir bilimiyle ilgilenen ilk Türk bilim insanı olarak bilinir. Çocukluğunda eğitim almak için dönemin önemli bilim merkezi olan Bağdat’a gitmiş ve Bağdat’ta kendisine kütüphane idaresi verilince astronomi ve matematik dalında incelemeler yapmıştır.” Bu bilim adamı hangisidir?
A) Ömer Hayyam
B) Biruni
C) Harezmi
D) Uluğ Bey
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi teleskopların çalışmasını daha çok engellemektedir?
A) Uzay kirliliği
B) Çevre kirliliği
C) Su kirliliği
D) Işık kirliliği
Soru 11
Aşağıdaki teleskoplardan hangisi uzaydan gelen radyo dalgalarını toplayıp elektrik sinyaline dönüştürerek görüntü oluşturur?
A) Uydu Teleskop
B) Radyo Teleskop
C) Aynalı Teleskop
D) Mercekli Teleskop
Soru 12
İnsanoğlu eskiden beri araştırma yapmak amacıyla Ay’a gitmek istemiştir. Bu konuda yapılan çalışmalardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Ay’a ilk kez 1959 yılında insansız uzay aracı Sovyet Luna 2 uzay sondası Ay’dan ilk görüntüleri almıştır.
B) Ay’a ilk insanlı uçuş ise 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 uzay aracı ile gerçekleşmiştir.
C) Ay’a ayak basan ilk insan Anthony Quinn’dir.
D) 1966 yılında gönderilen Luna 9 uzay sondası ile Ay yüzeyinin ilk görüntüleri Dünya’ya gönderilmiştir.
Soru 13
“Ülkemizde en geliş miş optik gözlemevi Antalya’da Toros Dağları’nda kurulmuştur. Teleskop 360 derece dönebilen, tepesinde açılır bir kapağın olduğu büyük bir kubbe altına yerleştirilir.” Rasathane kurulma yerleri seçilirken hangisine dikkat edilmez?
A) Işık kirliliği
B) Yerleşim yerlerine yakın olması
C) Hava kirliliği
D) Hava durumu ve iklim şartları
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi rasathanelerin kurulması için uygun olan yerlerden biri değildir?
A) Bulutların çok olduğu yerler
B) Şehir ışıklarından uzak olan yerler
C) Hava kirliliğinin az olduğu yerler
D) Yüksek yerler
Soru 15
“Büyük patlama teorisini ilk ortaya atan bilim insanıdır. Evrenin bir zamanlar atomun içinde sıkışmış olduğunu ve atomun patlamasıyla evrenin oluştuğunu öne sürmüştür.” Bu bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edwin Hubble (Edvin Habıl)
B) Jan Hendrik Oort(Jen Hendirek Ort)
C) Georges Lemaître (Jorş Lemetra)
D) Edmond Halley (Edmın Heyli)
Soru 16
Astronomların, gökyüzü ile ilgili araştırma ve çalışmalarını yürüttükleri yerlere ne ad verilir?
A) Uzay mekiği
B) Uydu
C) Rasathane
D) Astronot evi
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yer atmosferinin dışına çıkılarak daha sağlıklı gözlemler yapılabilir.
B) Teknoloji ise uzay çalışmalarını ilerletmiştir. Teknoloji ürünü olan insansız uzay araçları gibi birçok ürün bunu sağlamıştır.
C) Yer atmosferi, yıldızlardan gelen ışığın bir kısmını soğurmakta, yıldız ışığının titreşim yapıyor gibi gözükmesine neden olmaktadır.
D) İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara uzay mekiği
Soru 18
“Dünya’nın çevresi de kendisi gibi insanoğlu tarafından azımsanmayacak ölçüde kirletildi. Öyle ki yörüngede dolanan ve çapı 1 cm’den büyük olan cisim sayısı yaklaşık 700000’i buldu. Bu nesnelerin içinde roketlerin itiş takımları, modüller, eskimiş ve artık kullanılmayan uyduların yanında; astronot eldivenleri, konserve kutuları, küçük metal parçaları gibi nesneler de bulunabilmektedir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Hava kirliliği
B) Bilgi kirliliği
C) Çevre kirliliği
D) Uzay kirliliği
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde edilen örnek maddeleri Dünya’ya ulaştıran teknolojidir?
A) Uydu teknolojisi
B) Uzay teknolojisi
C) Mekik teknolojisi
D) Roket teknolojisi
Soru 20

 

• Optik teleskoplardır.

 Işığı toplayan aynalar kullanılır.

• Hubble (Habıl) uzay teleskobu bu türün en gelişmiş olanıdır.

Yukarıda özellikleri sıralanan teleskop çeşidi hangisidir?
A) Mercekli Teleskop
B) Uydu Teleskop
C) Aynalı Teleskop
D) Radyo Teleskop