8.Sınıf Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Test

22 Kasım 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Test

Test Çöz

 

Soru 1
Yunanlıların son saldırı savaşı olan ve Türklerin Viyana önlerinden beri geri çekilmesini durduran savaş hangisidir?
A) Başkomutanlık Meydan Savaşı
B) II.İnönü Savaşı
C) Büyük Taarruz
D) Sakarya Meydan Savaşı
Soru 2
Sakarya Meydan Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri, İngiltere öncülüğünde 1922 Mart’ında yeni bir Londra Konferansı toplamışlardı. Bu konferansta ulaşılmak istenen asıl amaç hangisidir?
A) Sevr Anlaşmasını kabul ettirmek.
B) Yurdumuzun işgalini kabul ettirmek.
C) Savaşı barışçıl yollardan çözmek.
D) Osmanlı Devletinin varlığına son vermek.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes antlaşmasının sonuçlarından birisi değildir?
A) Sevr Antlaşması’nın geçersizliği kanıtlanmıştır.
B) Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan geri alınmıştır.
C) Misak-ı Millî büyük ölçüde gerçekleşmiştir.
D) İtilaf Devletleri Osmanlı’yı hukuken tanımıştır.
Soru 4
Büyük Taarruz’un en önemli emri hangisidir?
A) Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.
B) Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum.
C) Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!
D) Yurtta barış, dünyada barış.
Soru 5
Aşağıdaki tarihlerin hangisinde İzmir Yunan işgalinden kurtardı?
A) 30 Ağustos 1922’de
B) 11 Eylül 1922’de
C) 26 Ağustos 1922’de
D) 9 Eylül 1922’de
Soru 6
Fethi Okyar, görüşmelerle ilgili TBMM Hükümeti’ne sunduğu raporda; Ulusal amaçlarımızın elde edilmesi, ancak askerî hareketlerle kabil olabilecektir. Başka incelemeye, başka yoruma gerek yoktur diyerek sorunun nasıl çözüleceğini dile getirmiştir?
A) Savaşla
B) Barışla
C) Karşılıklı görüşmelerle
D) Çekilme ile
Soru 7
Sakarya Meydan Savaşı sonra TBMM hükümeti Avrupa’ya temsilciler göndererek çeşitli görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmelerin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaş için zaman kazanmak.
B) Osmanlı Devletinin varlığını kabul ettirmek.
C) İşgali barışçıl bir yoldan kaldırmak.
D) Savaşa karşı oluşan uluslar arası tepkileri önlemek.
Soru 8
Kurtuluş Savaşı aşağıdaki olayların hangisi ile sonuçlanmıştır?
A) İzmir’in işgali ile
B) Büyük Taarruz ile
C) Sevr Barış anlaşması ile
D) Mudanya Ateşkes Anlaşması ile
Soru 9
26 Ağustos 1922 sabahı 5.30’da, Afyon Kocatepe’den Türk topçusunun ateşi ile ani bir baskın şeklinde başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakarya Meydan Savaşı
B) Büyük Taarruz
C) II.İnönü Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı
Soru 10
26 Ağustos’ta başlayıp 9 Eylül’de sonuçlanan Büyük Taarruz sömürgeci devletleri nasıl etkilemiştir?
A) Başarıyı kabul etmeyip propaganda yapmışlardır.
B) TBMM’yi ikna etmek için konferansa çağırmışlardır.
C) Memnuniyetle karşılayıp saygı göstermişlerdir.
D) Anadolu’ya yönelik beklentileri boşa çıkmıştır.
Soru 11
Mudanya Ateşkes Anlaşmasına aşağıdakilerden hangisi katılmayarak başka bir ülke tarafından temsil edildi?
A) İtalya
B) İngiltere
C) Yunanistan
D) Fransa
Soru 12
Büyük Taarruz aşağıdaki tarihlerin hangisinde sona ermiştir?
A) 9 Eylül 1922’de
B) 30 Ağustos 1922’de
C) 26 Ağustos 1922’de
D) 11 Eylül 1922’de