8.Sınıf İnkılap Tarihi 3.Ünite Değerlendirme Testi

17 Kasım 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Mudanya Ateşkes Antlaşması hangisinin başkanlığında imzalanmıştır?
A) Salih Paşa
B) Kâzım Karabekir Paşa
C) İsmet Paşa
D) Refet Paşa
Soru 2
Doğu Cephesi’ndeki çatışmalar hangi anlaşmayla sona ermiştir?
A) Lozan Barış Antlaşması
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması
Soru 3
Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında yapılmamıştır?
A) Çanakkale Savaşı
B) Sakarya Meydan Savaşı
C) Başkumandanlık Meydan Savaşı
D) II.İnönü Savaşı
Soru 4
Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?
A) İstiklâl Marş’ımızın kabulü
B) Moskova Antlaşması’nın imzalanması
C) Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
D) I.İnönü Zaferi’nin kazanılması
Soru 5
Doğu sınırımız hangi anlaşmayla kesinleşmiştir?
A) Kars Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşı’nın sonuçlarından birisi değildir?
A) TBMM Londra Konferansı’na davet edildi.
B) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı.
C) Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
D) Türk halkının kurtuluş umudu arttı.
Soru 7
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı aşağıdakilerden hangisi imzalamamıştır?
A) İtalya
B) Almanya
C) İngiltere
D) Fransa
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış antlaşması ile Yunanlılardan savaş tazminatı olarak alınmıştır?
A) Edirne
B) Karaağaç
C) İpsala
D) Lüleburgaz
Soru 9
Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye – Suriye sınırı aşağıdaki anlaşmalardan hangisine göre belirlenmiştir?
A) Moskova Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
Soru 10
Türk Milletinin bağımsızlığı aşağıdakilerden hangisi ile dünyaca tanınmıştır?
A) Ankara Antlaşması’yla
B) Gümrü Antlaşması’yla
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla
D) Lozan Barış Antlaşması’yla
Soru 11
Londra Konferansı aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra toplanmıştır?
A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) II.İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) I.İnönü Savaşı
Soru 12
Aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle Fransızlar Güney Doğu Anadolu bölgesinden çekilmişlerdir?
A) Kars Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Moskova Antlaşması
Soru 13
Aşağıdaki anlaşmaların hangisinde Misak-ı Milli uluslararası alanda ilk defa tanınmıştır?
A) Gümrü Antlaşması
B) Lozan Barış Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile geçerliliğini kaybetmiştir?
A) Paris Antlaşması
B) Sevr Antlaşması
C) Mondros Ateşkes Antlaşması
D) Lozan Antlaşması
Soru 15
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya TBMM Hükümeti’ne bırakılmıştır?
A) Moskova Ateşkes Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Lozan Barış Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
Soru 16
TBMM ilk hangi cephede savaşılmasına karar vermiştir?
A) Güney Cephesi’nde
B) Doğu Cephesi’nde
C) Batı Cephesi’nde
D) Kuzey Batı Cephesi’nde
Soru 17
Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi savaştan sonra imzalanmıştır?
A) I.İnönü Savaşı
B) II.İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Başkumandanlık Meydan Savaşı
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaşmadan kurtarılan yerlerimizden birisi değildir?
A) Boğazlar
B) İzmir
C) İstanbul
D) Doğu Trakya
Soru 19
Aşağıdaki savaşlardan hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sona ermiştir?
A) Kurtuluş Savaşı
B) I.Dünya Savaşı
C) Sakarya Savaşları
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı
Soru 20
Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Sakarya Meydan Savaşından sonra yapılmıştır?
A) Moskova Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Londra Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması