8.Sınıf Mustafa Kemal Görev Başında Test

5 Eylül 2023 0 By testimiz.com

8.Sınıf Mustafa Kemal Görev Başında

Test Çöz

İndir

Mustafa Kemal’in görev aldığı ilk askeri faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal’in katıldığı hangi savaşta teşkilatlandırıcı-örgütleyici kişilik özelliğinin ön plana çıkmasını ve  onun halk tarafından tanınmasına  katkı sağlamıştır?
“Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün“Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.” Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?
“Sofya’da bulunduğu yıllarda Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını kaygıyla izlemiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun asla savaşa girmemesi gerektiğini savunmuştur.” Bu durum hangi kişilik özelliğini göstermektedir?
“Mustafa Kemal ve bazı subaylar, kimlik ve kılık değiştirerek halkı örgütlemek için gizlice Trablusgarp’a gitti. Harp Okulunda öğrendiği bilgileri uygulayarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarı kazandı.” Bu durum hangi kişilik özelliğini göstermektedir?
1.       Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

2.       Hürriyet ve itilaf Cemiyeti

3.       Teali İslam Cemiyeti

Mustafa Kemal verilenlerden hangilerinin kuruluşunda yer almıştır?

Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca bir çok savaşta yer almış ve askeri başarılara imza atmıştır. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etmiştir?
İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşları Trablusgarp’a gizli yollardan giderek halkı direnişe geçirmişlerdir. Bu durum Mustafa Kemal’in hangi özelliğini göstermektedir?
(1) Ülkenin savaşın ortasında kalması Mustafa Kemal’i hem üzüyor hem de rahatsız ediyordu. (2) Bu yüzden Sofya’da kalmak istemiyordu. (3) Onun bu kararlı tutumu karşısında fazla direnemeyen yetkililer (4) 1915 yılında Çanakkale Boğazını savunmakla sorumlu 19. Tümen Komutanlığına tayin etti. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde, Mustafa Kemal’in görev almak istemesinin sebebi verilmiştir?
1.       Almanya’nın savaşı kaybedeceğini söylemesi

2.       Gelibolu’ya asker çıkaran kuvvetlerin taarruz edeceklerini önceden tahmin etmesi

3.       İstanbul’a geldiği gün boğazlardaki gemiler için “Geldikleri gibi giderler!” demesi.

Yukarıda Mustafa Kemal ile ilgili verilenlerden hangileri onun ileri görüşlülüğünü kanıtlamaktadır?

Kafkas Cephesi’nde düşmanla başarıyla mücadele eden Mustafa Kemal 1917 yılında Suriye’de bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. Bu cephede ingiliz ordusu Filistin’e kadar ilerlemişti. Ordunun erzak ve silah durumunun sıkıntılı olduğunu gören Mustafa Kemal fazla kayıp verilmesini önlemeye çalışmış, birliklerimizi Suriye’nin kuzeyine çekmiş ve İngiliz ilerlemesini durdurmuştur. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Osmanlı Devleti’nin İtalya’ya karşı yapılan Trablusgarp Savaşı’nda yenilmesiyle aşağıdaki yerlerin hangisindeki son toprağını kaybetmiştir?
Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaş’ında görev aldığı cephelerden bazıları şunlardır;

  • Çanakkale
  • Kafkas
  • ?

Yukarıda “?” olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Mustafa Kemal aşağıdaki  cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
1.       Dünya Savaşı sonunda Mustafa Kemal Aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmekteydi?

       8.Sınıf Mustafa Kemal Görev Başında Konu Testi Hakkında:

      Etkileşimli Mustafa Kemal Görev Başında Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif Mustafa Kemal Görev Başında konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak Mustafa Kemal Görev Başında testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli Mustafa Kemal Görev Başında testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi Mustafa Kemal Görev Başında testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda Mustafa Kemal Görev Başında testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü Mustafa Kemal Görev Başında testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası Mustafa Kemal Görev Başında kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında Mustafa Kemal Görev Başında testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif Mustafa Kemal Görev Başında testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak Mustafa Kemal Görev Başında testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online Mustafa Kemal Görev Başında Test Çalışmasının Yapısı:

Testlerimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif Mustafa Kemal Görev Başında test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Mustafa Kemal Görev Başında konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü Mustafa Kemal Görev Başında testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli Mustafa Kemal Görev Başında testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Mustafa Kemal Görev Başında testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. Mustafa Kemal Görev Başında konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani Mustafa Kemal Görev Başında testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Mustafa Kemal Görev Başında testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda Mustafa Kemal Görev Başında konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif Mustafa Kemal Görev Başında Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

Çevrimiçi Mustafa Kemal Görev Başında testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli Mustafa Kemal Görev Başında testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü Mustafa Kemal Görev Başında çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak Mustafa Kemal Görev Başında konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif Mustafa Kemal Görev Başında testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü Mustafa Kemal Görev Başında kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle Mustafa Kemal Görev Başında testi atık oluşturmaz.

.

      Mustafa Kemal Görev Başında Testi Telif Hakkı:

İlk olarak Mustafa Kemal Görev Başında testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif Mustafa Kemal Görev Başında testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. Mustafa Kemal Görev Başında testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle Mustafa Kemal Görev Başında konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Mustafa Kemal Görev Başında kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Mustafa Kemal Görev Başında testinin kullanımı izne tabidir.