2.Sınıf 2.Tema Testleri

Sözlük Bilgisi

Alfabetik Sıralama

Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma

Okuma Anlama Konu Testi

Yazım Kuralları Konu Testi

Noktalama İşaretleri Konu Testi

Eş Sesli Sesteş Sözcükler Konu Testi

2.Tema Değerlendirme Testi