5.Sınıf İngilizce Konu Testleri

Unıt 1 Hello

Unıt 2 My Town

Unıt 3 My Daıly Routıne

Unıt 4 Games And Hobıes

Unıt 5 Health

Unıt 6 Movıes

Unıt 7 Party Tıme

Unıt 8 Fıtness

Unıt 9 The Anımal Shelter

Unıt 10 Festıvals

Games and Hobbies Kazanım

Fitness Kazanım

Festivals Kazanım

Hello Kazanım

Hello Kazanım

Health Kazanım

Health Kazanım

My Town Kazanım

My Daily Routines Kazanım

Movies Kazanım

Movies Kazanım

The Animal Shelter

Unıt 1 Hello

Unıt 2 My Town

Unıt 3 My Daıly Routıne

Unıt 4 Games And Hobıes

Unıt 5 Health

Unıt 6 Movıes

Unıt 7 Party Tıme

Unıt 8 Fıtness

Unıt 9 The Anımal Shelter

Unıt 10 Festıvals

2.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı

MY TOWN

MY DAILY ROUTINES

Unit 1 Countries

Unit 2 Regions

Unit 3 Capital Cities

1.Ünite My Daily Routine

2.Ünite My Town

3.Ünite Hello

4.Ünite Games and Hobbies

5.Ünite Health

6.Ünite Movies

7.Ünite Party Time

8.Ünite Fitness

9.Ünite The Animal Shelter

10.Ünite Festıvals

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

İngilizce 2.Dönem 3.Değerlendirme

İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı

İngilizce 1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Ünite Değerlendirme Testi

2.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Değerlendirme Testi

6.Ünite Değerlendirme Testi

7.Ünite Değerlendirme Testi

8.Ünite Değerlendirme Testi

9.Ünite Değerlendirme Testi

10.Ünite Değerlendirme Testi

11.Ünite Değerlendirme Testi

12.Ünite Değerlendirme Testi

13.Ünite Değerlendirme Testi

14.Ünite Değerlendirme Testi

Genel Değerlendirme Testi 1

Genel Değerlendirme Testi 2

Genel Değerlendirme Testi 3

Genel Değerlendirme Testi 4

Genel Değerlendirme Testi 5

Genel Değerlendirme Testi 6

Genel Değerlendirme Testi 7

Genel Değerlendirme Testi 8

Genel Değerlendirme Testi 9