2.Sınıf Türkçe Testleri

2.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Konu Testleri

Harf Ve Hece Bilgisi

Hecelere Ayırma

Okuma Anlama

Anlamlı Cümle Kurma

Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlamlılık

1. Tema Değerlendirme

1. Tema

2.Tema Konu Testleri

5n1k

Zıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlılık

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Es Anlamlılık

Es Anlamlı Sözcükler

Es Anlamlı Sözcükler 

2. Tema Değerlendirme

2. Tema

3.Tema Konu Testleri

Anlamdaş Sözcükler

Anlamdaş Sözcükler 2

Anlama Anlatım

Sözlük Bilgisi

Kelimede Anlam

3. Tema Değerlendirme

3. Tema

4.Tema Konu Testleri

Cümle Bilgisi

Cümle Bilgisi  2

Cümlede Anlam

Es Sesli Sözcükler

4. Tema Değerlendirme

4. Tema

5.Tema Konu Testleri

Ata Sözleri Deyimler

Çoğul Tekil Ad

İmla Kuralları

5. Tema Değerlendirme

6.Tema Konu Testleri

Adların Yerine Kullanılan Sözcükler

Alfabetik Sıralama

6. Tema Değerlendirme

7.Tema Konu Testleri

Kesme İşarete

Kurallı Cümle Kurma

Noktalama İşaretleri

7. Tema Değerlendirme

8.Tema Konu Testleri

Tümce Bilgisi

Virgülün Kullanımı

8. Tema Değerlendirme