5.Sınıf İngilizce Testleri

Unıt 1 Hello

Unıt 2 My Town

Unıt 3 My Daıly Routıne

Unıt 4 Games And Hobıes

Unıt 5 Health

Unıt 6 Movıes

Unıt 7 Party Tıme

Unıt 8 Fıtness

Unıt 9 The Anımal Shelter

Unıt 10 Festıvals

Games and Hobbies Kazanım

Fitness Kazanım

Festivals Kazanım

Hello Kazanım

Hello Kazanım

Health Kazanım

Health Kazanım

My Town Kazanım

My Daily Routines Kazanım

Movies Kazanım

Movies Kazanım