7.Sınıf Matematik Testleri

1.Ünite Tam Sayılardan Rasyonel Sayılara

2.Ünite Tam Sayılardan Rasyonel Sayılara

3.Ünite Cebirsel İfadeler

5.Ünite Çember, Daire ve Çokgenler

5.Ünite Grafikler, Veri Analizi ve Olasılık

6.Ünite Alan ve Hacim

Matematik 2.Dönem 1.Deneme

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

4.Ünite Değerlendirme

Yüzde Problemleri

Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama

Yüzdeler

Oran ve Orantı Problemleri

Ters Orantı

Doğru Orantı

Oran ve Orantı

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Eşitlik ve Denklem

Örüntüler ve İlişkiler

Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Cebirsel İfadeler

Cebirsel İfade

Cebir

Denklem Kurma Problemleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

Tam Sayılar Problemleri

Tam Sayıların Kuvveti

Tam Sayılarda Bölme İşlemi

Tam Sayılarda Çarpma İşlemi

Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

Tam Sayılarda Toplama İşlemi

1.Ünite 1.Değerlendirme

Toplama İşleminde Kolaylıklar

Tam Sayılarla İşlemler

Yüzdeler Kazanım

Veri İşleme Kazanım

Rasyonel Sayılar Kazanım

Rasyonel Sayılarla İşlemler Kazanım

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri Kazanım

Problemler Kazanım

Oran Orantı Kazanım

Eşitlik ve Denklemler Kazanım

Dönüşüm Geometrisi Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Çokgenlerde Alan Kazanım

Çokgenler Kazanım

Çok adımlı işlemler ve problemler Kazanım

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri Kazanım

Çember ve Daire Kazanım

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme