3.Sınıf Fen Bilimleri Dünyanın Yapısı Test

28 Eylül 2023 0 By testimiz.com

3.Sınıf Fen Bilimleri Dünyanın Yapısı

Test Çöz

 

Dünya’mızın en dışında hangi katman bulunur?
Hava tabakasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Su tabakası yer yüzünün ne kadarını oluşturur?
Bulutsuz bir günde, gündüz vakti gökyüzüne bakınca gördüğümüz mavi katmana ne ad verilir?
1.         Denizler

2.         Yeraltı suları

3.         Göller ve akarsular

Yukarıdakilerden hangileri su tabakasını oluşturur?

Dünya’yı oluşturan aşağıdaki tabakalardan hangisi diğerlerine göre daha incedir?
Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın görünen tabakalarından birisi değildir?
Kara tabakası yer yüzeyinin ne kadarını kaplar?
Dünya’mızın gözlemlenebilir katmanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
“Taşlar, kayalar ve onun üzerini örten topraktan oluşmuştur.” Yukarıda hangi tabaka hakkında bilgi verilmiştir?
Dünyamızın hangi katmanı  katmanı taş, toprak ve kaya gibi maddelerden oluşmuştur?
Aşağıdaki katmanların hangisinde canlı yaşamaz?
Uzaydan çekilen fotoğraflarda Dünya’mız masmavi bir küre gibi görülür. Bunun sebebi hangisidir?
Dünya’mızın katmanlarından hangileri iç içedir?
Dünya’mızın katmanları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dünya yüzeyinin etrafını saran gaz tabakasına ne ad verilir?
Hava küre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dünya’nın en sıcak katmanı hangisidir?