5.Sınıf Fen Bilimleri Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Konu Testi

16 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Oyuncak arabamızı aşağıdaki yüzeylerden hangisinde daha kolay sürebiliriz?
A) tahta
B) çakıl
C) halı
D) kum
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın kullanım alanlarından biri değildir?
A) Ağır cisimlerin kaldırılmasında mıknatıs kullanımı.
B) Elektrikli zillerin çalışmasında.
C) Buzdolabının kapağının kapanmasını sağlaması.
D) Dolap kapaklarının kapanmasında kullanılması.
Soru 3
Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çeker?
A) Kitap
B) Çivi
C) Top
D) Mum
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Mıknatısların farklı kutupları birbirini çeker.
B) Mıknatısların aynı kutupları birbirini çeker.
C) Mıknatısların üç kutbu vardır.
D) Mıknatıs her uzaklıktaki maddeyi çeker.
Soru 5
Kapı menteşeleri niçin yağlanmalıdır?
A) Yer çekimini azaltmak
B) Sürtünmeyi artırmak
C) Kapıyı hafifletmek
D) Sürtünmeyi azaltmak
Soru 6
“Cisimlerin yere düşmesini sağlayan ve yerin merkezine doğru olan kuvvete ….. denir.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Çekme kuvveti
B) Kaldırma kuvveti
C) Yerçekimi kuvveti
D) İtme kuvveti
Soru 7
Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekemez?
A) kobalt
B) bakır
C) nikel
D) demir
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvete örnek değildir?
A) Vincin yük kaldırması
B) Telin bükülmesi
C) Buzdolabı kapağının kapatılması
D) Taşın yontulması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren bir kuvvet sayesinde gerçekleşir?
A) Bilyenin yere düşmesi
B) Yelkenli geminin denizde ilerlemesi
C) Mıknatısın demiri çekmesi
D) Elektriklenmiş tarağın saçları kaldırması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangilerinden yapılan maddeler mıknatıs tarafından çekilemez?
A) Kobalt
B) Nikel
C) Karbon
D) Demir
Soru 11
I-Salıncakta sallanmak
II-Masayı kaldırmak
III-Çanta taşımak
Yukarıdaki ifadelerin hangilerinde kuvvetin etkisi vardır?
A) II-III
B) I-III
C) I-II
D) I-II-III
Soru 12
Aşağıdaki olaylardan hangisinde temas gerektiren bir kuvvet uygulanmamaktadır?
A) çekmeceyi açarken
B) masayı iterken
C) topa vururken
D) ağaçtan elma düşerken
Soru 13
Hangi yüzeyde sürtünme daha azdır?
A) Islak yüzey
B) Çimen
C) Asfalt yol
D) Buzlu yol
Soru 14
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Pürüzlü yüzeylerde cisimler daha kolay hareket eder.
B) Havanın ve suyun cisimlerin hareketine karşı gösterdiği direnç birbirinden farklıdır.
C) Pürüzsüz yüzeylerde cisimler daha zor hareket eder.
D) Havanın ve suyun cisimlerin hareketine karşı gösterdiği direnç birbirinin aynıdır.
Soru 15
I-Yağmur
II-Kağıt parçalarını çeken ebonit çubuk
III- Mıknatıs
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri temas gerektirmeyen kuvvetlere örnek olabilir?
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III
Soru 16
Yerçekimi kuvveti yerkürede hangi cisimlere etki eder?
A) Sadece canlı cisimlere
B) Sadece hareketsiz cisimlere
C) Sadece hareketli cisimlere
D) Hareketli ve hareketsiz tüm varlıklara
Soru 17
Aşağıda kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Maddenin yönünü değiştiremez.
B) Hareket halindeki maddeyi durdurabilir.
C) Maddenin şeklini değiştirebilir.
D) Duran maddeyi hareket ettirir.
Soru 18
Gıcırdaya kapı menteşelerini yağlamak.
Tekerlek takarak bir cismi itmek.
Beton üzerine halı sermek.
Yukarıdakilerden hangilerinde yapılan sürtünme kuvvetini azaltmak amaçlıdır?
A) 1-2
B) 2-3
C) 1-2-3
D) 1-3
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılır?
A) sürtünen cismin ağırlığının azaltılması
B) deniz otobüslerini altına hava yastığı konması
C) makine parçalarının yağlanması
D) tekerleklere zincir takılması
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi hava direncinden en az şekilde etkilenecek şekilde yapılır?
uçak
paraşüt
otomobil

A) 2-3
B) 1-3
C) yalnız 1
D) yalnız 2