5.Sınıf Matematik Birim Kesirler Konu Testi

11 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi diğerlerinden büyüktür?

A) D
B) A
C) B
D) C
Soru 2
Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi daha küçüktür?

A) A
B) B
C) D
D) C
Soru 3

Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız II
Soru 4

Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) I ve II
D) II ve III
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi birim kesirdir?

A) D
B) A
C) B
D) C
Soru 6
Payı 1 olan kesirlere ne ad verilir?
A) Tam sayılı kesir
B) Birli kesir
C) Birim kesir
D) Bileşik kesir
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi birim kesir değildir?

A) B
B) D
C) A
D) C
Soru 8

Yukarıdaki şekli ifade eden kesir hangisidir?
A) 5/1
B) 2/5
C) 1/5
D) 1/4
Soru 9
Yandaki sayı doğrusunda ok işareti ile gösterilen yere aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılmalıdır?
A) 8/1
B) 1/1
C) 8/8
D) 1/8
Soru 10

Yukarıdaki şeklin ifade ettiği kesirle ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Payı 1’dir.
B) Paydası 4’tür.
C) Birim kesirdir.
D) Beşte bir kesridir.