5.Sınıf Matematik Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler Konu Testi

11 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
kesrini tam sayılı kesre çevirirsek tam kısmı kaç olur?
A) 6
B) 9
C) 8
D) 1
Soru 2
kesri kaç tane birim kesirden oluşmuştur?
A) 37
B) 43
C) 6
D) 1
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir?
A) Paydası payından büyük olan kesir.
B) Tam kısmı büyük olan kesir.
C) Payı badyasından küçük olan kesir.
D) Payı paydasından büyük olan kesir.
Soru 4
kesrini bileşik kesre dönüştürmek için aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparız?
A) (3X7)+2
B) (2X7)+3
C) (3X7)+2
D) (2X3)+7
Soru 5
Kesirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün kesirler birim kesirlerin birleşimi ile oluşur.
B) Tam sayılı kesirler bileşik kesirlere dönüşür.
C) Basit kesirler bileşik kesirlere dönüşür.
D) Bileşik kesirler tam sayılı kesirlere dönüşür.
Soru 6
kesri kaç tane birim kesirden oluşmuştur?

A) 6
B) 17
C) 7
D) 3
Soru 7
Tam sayılı kesirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Payı paydasına eşit olmaz.
B) Paydası payından büyüktür.
C) Payı paydasından küçüktür.
D) Tam kısmı paydan küçüktür.
Soru 8
Bir kesrin pay ve paydası birbirine eşitse aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bileşik kesirdir.
B) Basit kesirdir.
C) Tam sayıdır.
D) Bir tama eşittir.
Soru 9
Payı 25 ve paydası 4 olan bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirsek oluşan kesrin payı kaç olur?
A) 6
B) 1
C) 4
D) 5
Soru 10
Kesri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?
A) Bileşik kesre dönüşür.
B) 6 tane birim kesirden oluşmuştur.
C) Tam sayılı kesirdir.
D) Payı 17 ve paydası 7 olan bileşik kesre eşittir.
Soru 11
5 tam 3‘te 1 tam sayılı kesrini bileşik kesre çevirirsek payı kaç olur?

A) 20
B) 16
C) 15
D) 8
Soru 12
Tam sayılı kesirlerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tam
B) Ondalık
C) Pay
D) Payda