5.Sınıf Matematik 1.Ara Değerlendirme Testi

11 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Seksen milyon bin yüz altı sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 80 001 106
B) 80 106 100
C) 800 106 100
D) 800 100 600
Soru 2
Onlukları 4 tane, on milyonlukları 5 tane, binlikleri 4 tane ve yüzlükleri 2 tane olan doğal sayı hangisi olabilir?
A) 59 024 000
B) 59 004 240
C) 69 004 440
D) 69 004 240
Soru 3
Aralarında 1040 km mesafe olan bir şehirden diğerine saatte 80 km hız yapan bir otomobille ne kadar zamanda ulaşırız?
A) 15
B) 14
C) 13
D) 12
Soru 4
“23203202” doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki yüz üç milyon üç bin iki yüz iki
B) Yirmi üç milyon iki yüz iki bin iki yüz iki
C) Üç yüz üç milyon iki yüz üç bin iki yüz iki
D) Yirmi üç milyon iki yüz üç bin iki yüz iki
Soru 5
Kısa kenarı 12 cm, uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
A) 80
B) 72
C) 70
D) 62
Soru 6
Çevresinin uzunluğu 28 cm olan karenin bir kenarı kaç cm karedir?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
Soru 7
Bir açısı 55 derece olan bir dik üçgenin diğer açısı kaç derecedir?
A) 50
B) 45
C) 40
D) 35
Soru 8
70-14 > x – 16 ifadesinde x yerine gelebilecek en büyük sayı kaçtır?
A) 71
B) 72
C) 73
D) 74
Soru 9
Boyu eninin üç katı olan dikdörtgenin çevresi 80 cm’dir. Bu dikdörtgenin kısa kenarı kaç cm ‘dir?
A) 20
B) 15
C) 10
D) 5
Soru 10
Üçgenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eşkenar üçgen tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgendir.
B) Eşkenar üçgenin üç açısı da 60° dir.
C) İki kenarı eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denmektedir.
D) Bir üçgenin iç açıları toplamı 360° dir.
Soru 11
( 0,2,4,6 ) rakamları ile yazılabilecek, dört basamaklı en büyük sayı ile dört basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır ?
A) 6474
B) 4374
C) 3564
D) 1354
Soru 12
İki sayının farkı 46, toplamı 100 ise büyük sayı kaçtır ?
A) 76
B) 75
C) 73
D) 27
Soru 13
6 678 292 sayısında 6 sayısının basamak değeri kaçtır?

A) 600 000 000 000
B) 600 000 000
C) 60 000 000
D) 6 000 000
Soru 14
Hangi sayıdan 345 çıktığında 123 kalır?
A) 668
B) 568
C) 468
D) 368
Soru 15
150 farkı 100 olan sayının yarısı kaçtır?
A) 130
B) 125
C) 115
D) 110
Soru 16
İkizkenarlardan birinin açısı 55 olan bir üçgenin diğer açısı kaç derecedir?
A) 70
B) 65
C) 50
D) 45
Soru 17
Bir kenarının uzunluğu 5 cm olan bir karenin alanı kaç cm²’dir?
A) 35
B) 30
C) 25
D) 20
Soru 18
Çevre uzunluğu 50 cm, uzun kenarı 15 cm olan dikdörtgenin kısa kenarı kaç cm’dir?
A) 15
B) 10
C) 9
D) 8
Soru 19
Ardışık iki sayının toplamı 42 ’dir. Küçük sayı kaçtır?
A) 22
B) 20
C) 18
D) 16
Soru 20
Kenar uzunluklarının her biri ,diğerinden 2 cm uzun olan üçgenin çevresi 36 cm ‘dir. Ortanca kenar kaç cm’dir?
A) 16
B) 14
C) 12
D) 10