8.Sınıf İnkılap Tarihi Çağdaş Türkiyenin Temeli Atatürk İlkeleri Konu Testi

17 Kasım 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Hangi ilkeye göre Egemenlik hakları bir kişi veya gruba değil, kayıtsız şartsız millete aittir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Milliyetçilik
Soru 2
-Aşar vergisinin kaldırılması.

– Türk Medeni Kanunu.

– Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması.

– Millet Mekteplerinin açılması

-Soyadı Kanunu.

– Unvan ve lakapların kaldırılması.

Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke doğrultusunda olmuştur?
A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
Soru 3
Atatürkçülükte; milletini sevmek, onun varlığını yüceltmek ve milletinin mutluluğu için çalışmak olarak adlandırılan ilke hangisidir?
A) Milliyetçilik
B) Laiklik
C) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi doğrulusunda meydana gelen gelişmelerdin birisi değildir?
A) TBMM’nin açılması.
B) Saltanatın kaldırılması.
C) Halifeliğin kaldırılması.
D) Kapitülasyonların kaldırılması.
Soru 5
Cumhuriyetçilik ilkesi Atatürk ilkelerinin temelini oluşturur. Bütün ilkelerle ilişki kurar. Aşağıdaki ilişkilerden hangisi yanlıştır?
A) Din ayrımı yapmaz. Bu nedenle milliyetçilik ilkesi ile uyumludur.
B) Her alanda değişme ve gelişme ilkesine dayandığı için inkılapçıdır.
C) Sosyal devlet ve fırsat eşitliğini esas alan devletçilik ilkesi ile bağlantılıdır.
D) Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez. Bu nedenle halkçıdır.
Soru 6
– Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ve çağdaş değerlere ulaşmayı sağlayan bir bütünün parçalarıdır.

– Tam bağımsızlığı ve çağdaşlaşmayı amaçlayan Atatürkçü düşünceyi yansıtır.

– TBMM’nin açılışıyla başlayıp yapılan inkılaplarla devam eden bir sürecin sonunda meydana gelmiştir.

– Türkiye Devleti’nin niteliklerini belirlenmiştir.

Atatürk ilkeleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
Soru 7
Atatürk ilkeleri, az gelişmiş milletlerin özgürleşmesi ve demokrasiye geçmesinde en uygun örnektir. Bu yargıya göre Atatürk ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek daha doğru olur?
A) Evrenseldir.
B) Bireyseldir.
C) Bilimseldir.
D) Bölgeseldir.
Soru 8
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, kıyafet inkılabının yapılması, toplumsal yaşantının ve görünüşün modernleşmesinin ve çağdaşlaşmasının önünü açılması gibi gelişmelere neden olan Atatürk ilkesi hangisidir?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) İnkılapçılık
D) Laiklik
Soru 9
-Teşvik-i Sanayi Kanunu.

-Fabrikaların kurulması.

– Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulması.

– Sağlık ve eğitim kuruluşlarının yaygınlaştırılması.

Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke doğrultusunda olmuştur?
A) Halkçılık
B) İnkılapçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili değildir?
A) Ekonomik güce göre ayrım gözetir.
B) Din ayrımı gözetmez, akıl ve bilime dayalıdır.
C) Irk ayrımı yapmaz.
D) Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliği sağlayan ve güçlendiren unsurlardan birisi değildir?
A) Millî eğitim
B) Türklük bilinci
C) Milli ordu
D) Millî kültür
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesi doğrulusunda meydana gelen gelişmelerdin birisi değildir?
A) Harf İnkılabı’nın yapılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) İstiklal Marşı’nın kabulü
D) Türk Dil Kurumunun kurulması