8.Sınıf Periyodik Sistemde Grup Ve Periyotlar Test

20 Ocak 2023 1 By testimiz.com

8.Sınıf Periyodik Sistemde Grup Ve Periyotlar Test

Test Çöz

 

Soru 1
Periyodik tablo, artan atom numaralarına göre sıralandığında benzer fiziksel ve kimyasal özellikler periyodik olarak tekrarlanmıştır. Periyodik tablodaki yatay sıralara periyot, düşey sütunlara ise grup adı verilir. Periyot ve grup sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 7 Periyot ve 8 Grup vardır.
B) 7 Periyot ve 18 Grup vardır.
C) 8 Periyot ve 7 Grup vardır.
D) 18 Periyot ve 7 Grup vardır.
Soru 2

Yukarıda verilen Periyodik sistem tablosunda sarı renkle verilenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metaller
B) Soygazlar
C) Yarı Metaller
D) Ametaller
Soru 3
Aşağıdakilerden hangileri kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. “Alaşım” adı verilen homojen karışımları oluştururlar?
A) Yarı Metaller
B) Ametaller
C) Soygazlar
D) Metaller
Soru 4
Genellikle dayanıklı, ağır ve parlak görünümlüdür. Demir, bakır, alüminyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kurşun, kalay ve cıva günlük yaşamda karşılaştıklarımızdan bazılarıdır.

Yukarıda açıklaması verilen periyodik sistemde hangi grupta yer alır?
A) Soygazlar
B) Yarı Metaller
C) Ametaller
D) Metaller
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi soygazların özelliklerinden birisi değildir?
A) Oda sıcaklığında gaz hâlinde bulunurlar.
B) Parlak veya mat görünümlü olabilir.
C) Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
D) Tel ve levha hâline getirilemezler.
Soru 6

Yukarıda verilen Periyodik sistem tablosunda turuncu renkle verilenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metaller
B) Ametaller
C) Yarı Metaller
D) Soygazlar
Soru 7
Yarı metallerin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Oda sıcaklığında katı hâldedir.
B) Parlak veya mat görünümlü olabilir.
C) Kırılgan değildir bu yüzden işlenebilirler.
D) Isı ve elektriği metallerden iyi, ametallerden kötü bir şekilde iletir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Ametallerin kullanıldığı yerlerden birisi değildir?
A) Tencere, kaşık, çatal, elektrik telleri, elektronik cihazlar, inşaat malzemeleri ve daha birçok alanda metaller kullanılır.
B) Klordan, suların dezenfekte edilmesinde ve temizlik malzemesi yapımında yararlanılır.
C) Ametallerden kükürt, kauçuk üretiminde ve tarım ilacı yapımında kullanılır.
D) İyot, ilaç ve mürekkep yapımında kullanılır.
Soru 9
Metallerin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Elektriği ve ısıyı iyi iletir.
B) Yüzeyleri parlak görünümlüdür.
C) Kırılgan oldukları için işlenemez, bu yüzden tel ve levha hâline getirilemezler.
D) Oda sıcaklığında cıva hariç katı hâlde bulunur.
Soru 10

Yukarıda verilen Periyodik sistem tablosunda yeşil renkle verilenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soygazlar
B) Metaller
C) Ametaller
D) Yarı Metaller
Soru 11

Yukarıda verilen Periyodik sistem tablosunda mavi renkle verilenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ametaller
B) Soygazlar
C) Yarı Metaller
D) Metaller
Soru 12
Kalsiyum diş macunlarında, kireç ve çimento üretiminde; cıva termometre, diş dolgusu ve pil yapımında kullanılır. Yukarıda bazı kullanım alanları verilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarı Metaller
B) Ametaller
C) Soygazlar
D) Metaller