3.Sınıf Türkçe Konu Testleri

Fiiller

Fiiller (Eylemler)

Eylemde Kişi

Eylemde Zaman

Eylemde Kişi Testi

Eylemde Zaman

Fiiller (Eylemler)

Eylemler

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

Virgül ve Kullanımı

Kesme İşareti

Noktalama İşaretleri

Cümle Bilgisi

Tümce Bilgisi

Cümle Bilgisi

Tümce Bilgisi

Cümle Bilgisi

Neden Sonuç Cümlesi

Cümle Oluşturma

Türkçe Cümle Bilgisi

Türkçe Kurallı Cümle Oluşturma

Eş Anlamlı Sözcükler

Anlamdaş Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Anlamdaş Sözcükler

Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Eş Sesli Kelimeler

Eş Sesli Sözcükler

Sözcük Bilgisi

Sözlük Bilgisi

Sözlük Bilgisi

Türkçe Sözcükte Anlam Bilgisi

Türkçe Sözcük Bilgisi

Okuma Anlama

Türkçe Okuma Anlama

Okuduğunu Anlama

Türkçe Parçada Anlam

Türkçe Metinde Anlam

Türkçe Anlama Anlatım

Okuma Anlama

İfadeler

Önem Belirten İfadeler

Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler

Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler

Duygusal ve Abartılı Ögeler

Adlar

Adlar

Türemiş Sözcükler

Türkçe İsimler ve İsim Çeşitleri

Türkçe Adlar

İsmin Halleri

Sıfatlar

Ön Adlar Sıfatlar

Karşılaştırma

Hece Bilgisi

Türkçe Hece Bilgisi