2.Sınıf Türkçe Konu Testleri

 

Noktalama İşaretleri

Soru Ekinin Şazılışı

Virgül ve Kullanımı

Noktalama İşaretleri

Kesme İşareti

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

İmla Kuralları

Cümle Bilgisi

Tümce Bilgisi

Cümle Bilgisi

Tümce Bilgisi

Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma

Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma

Cümle Bilgisi

Kurallı Cümle Oluşturma

Cümle Bilgisi

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam

Sözcük Bilgisi

Kelimede Anlam

Sözcük Bilgisi

Sözcükte Anlam

Sözcükleri Sıralama

Sözlük Sırası

Okuma Anlama Anlatım

Okuma Anlama

Metin Bilgisi

Okuduğunu Anlama

5N1K

Anlama Anlatım

5 N 1 K

Olayların Oluş Sırası

Okuma Anlama

 

Hece Bilgisi

Hecelere Ayırma

Harf ve Hece

Ses Bilgisi

Hecelere Ayırma

Sözlük Bilgisi

Sözlük Bilgisi

Alfabetik Sıralama

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Anlamdaş Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Sesteş Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Sesteş Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Sesteş Sözcükler

Adlar

Adların Yerine Kullanılan Sözcükler

Çoğul ve Tekil Adlar

Atasözleri ve Deyimler

Atasözleri ve Deyimler

Sıfatlar

Sıfatlar

Ön adlar