5.Sınıf Unıt 4 My Daıly Routıne Testimiz

2 Aralık 2021 2 Yazar: testimiz.com

5.Sınıf Unıt 4 My Daıly Routıne

5.Sınıf Unıt 4 My Daıly Routıne Testi

TEBRİKLER.

5.Sınıf Unıt 4 My Daıly Routıne Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

_____ do you go to school every morning?

I go to school every morning by bus.

A
How often
B
When
C
How
D
What time
Soru 2

Alan : - - - -?

Barclay : I get back home and do homework.

A
Where do you do your homework
B
What do you do after school
C
What time do you arrive at home
D
How do you get back your home
Soru 3

Every day, I ……………. early.

I ……………… my teeth and ………………… breakfast.

A
wake up / brushes/ eats
B
wake up / brush/ eat
C
sleeps / brush / eats
Soru 4
Ahmet and his friend ______ my bicycle twice a week.
A
Fixed
B
Fixes
C
Fix
D
Fixs
Soru 5
A pilot ______ a plane.
A
Flies
B
Fly
C
Flys
D
Flyes
Soru 6

Sophia : What time do you get up?

Olivia : I get up - - - -.

A
and wash my face
B
at seven o’clock
C
but stay in the bed
D
in the classroom
Soru 7
Görsele uygun şıkkı seçiniz.
A
It is twenty to one.
B
It is twenty two past one
C
It is five past eight.
D
It is eight o clock
Soru 8

William : How do you go to the school?

Aifric : - - - -.

A
After school
B
At 8 o’clock
C
In the class
D
By bus
Soru 9

What time is it?

_____________________.

A
It is four o’clock
B
It is half past three
C
It is a quarter past six.
D
It is a quarter to six
Soru 10

……………………… do you watch TV?

I watch TV at nine o clock.

A
Where
B
What time
C
What a'clock
D
How
Soru 11

Ayşe ____________ music programmes on TV.

Kamuran __________ guitar at weekends.

I always ____________ early in the morning.

A
Watch / plays / gets up
B
Watches / plays / get up
C
Watched / plays/ get up
D
Watches / played / gets up
Soru 12
When do you sleep?

10:30

 
A
I sleep at ten o’clock
B
I sleep at half past thirthy
C
I sleep at nine o’clock
D
I sleep at half past ten
Soru 13
Rose _____________ a comic every morning.
A
Plays
B
Play
C
Reads
D
Read
Soru 14

My grandfather……….. newspaper every day (read)

My cousin and I ………………. to school every morning (go)

 
A
reads/go
B
reads/goest
C
reads/goes
D
read / go
Soru 15

A: What do you do every morning?

B: ________________________.

A
I brush my teeth.
B
I don’t have lunch at school canteen
C
I read a book on weekdays.
D
She goes to bed.
Soru 16

……………………………………..?

It is quarter past six.

A
Where is she?
B
What is the o’clock?
C
What is the time?
D
What do you do?
Soru 17

Fiona : - - - -?

Nancy : I have some cheese and milk for breakfast.

A
Do you have breakfast with your parents
B
Do you like having breakfast
C
What do you have for breakfast
D
What time do you have breakfast
Soru 18

_________ do you have breakfast?

I have breakfast at 9 o’clock.

A
Where
B
What time
C
What
D
How often
Soru 19

Jake : - - - - do you have lunch?

Charlie : At the school canteen.

A
What
B
Why
C
What time
D
Where
Soru 20
The first lesson __________ at ___________ (9:30)
A
Begins / about ten
B
Begin / half past nine
C
Begin/ seven o clock
D
Begins / half past nine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etkileşimli Sözcük Çalışması