5.Sınıf Matematik Kesirlerde Sıralama Konu Testi

11 Aralık 2020 0 By testimiz.com

5.Sınıf Matematik Kesirlerde Sıralama

Soru 1
Yandaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralarsak en sonda hangisi yer alır?
A) III
B) I
C) IV
D) II
Soru 2
2/3Yandaki kesre denk kesirleri yazarsak aşağıdakilerden hangisi bu kesirlerin paylarından birisi olamaz?
A) 8
B) 5
C) 6
D) 4
Soru 3
Yandaki kesirlerin denk olması için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 5
B) 3
C) 15
D) 12
Soru 4
Aşağıdaki kesirlerden hangisi denk değildir?
A) 4/10
B) 5/15
C) 2/5
D) 6/15
Soru 5
Yandaki kesirlerden hangileri denktir?
A) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) I,II ve III
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi 12/7 kesrinden büyüktür?
A) 5/7
B) 3/2
C) 1/4
D) 8/12
Soru 7

Sağdaki kesirleri sadeleştirirsek soldaki kesirlerden hangisi açıkta kalır?
A) III
B) IV
C) II
D) V
Soru 8
Yandaki kesri küçükten büyüğe doğru sıralarsak en sonda aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A) II
B) IV
C) III
D) I
Soru 9
Yandaki kesirlerden hangisi diğerlerine denk değildir?

A) III
B) II
C) I ve II
D) I
Soru 10
Aşağıdaki kesirlerden hangisi en küçüktür?
A) 15/12
B) 8/12
C) 9/12
D) 5/12
Soru 11
Aşağıdaki kesirlerden hangisi diğerlerinden büyüktür?
A) 5/7
B) 11/15
C) 3/4
D) 9/11
Soru 12
aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlere yazılması gereken sayılardan birisi değildir?
A) 72
B) 7
C) 4
D) 3