5.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Konu Testi

11 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Sekiz basamaklı doğal sayılardan en az rakam hangi bölükte bulunur?
A) milyonlar bölüğünde
B) binler bölüğünde
C) hiçbiri
D) birler bölüğünde
Soru 2
73 064 258 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 36
B) 38
C) 35
D) 37
Soru 3
25a46 ve 435a7 doğal sayılarındaki “a” rakamlarının basamak değerlerinin çarpımı 16 000 olduğuna göre “a” rakamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
Soru 4
Dört basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük doğal sayının birler bölüğünün birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3
B) 2
C) 1
D) 0
Soru 5
” Sekiz yüz milyon üç yüz yedi bin on yedi” sayısının rakamlar ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 800 307 017
B) 800 330 007
C) 8 307 017
D) 80 307 17
Soru 6
4 9a5 823 doğal sayısındaki “A” rakamının basamak değeri 60 000 olduğuna göre bu sayının sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 39
B) 40
C) 38
D) 37
Soru 7
700 005 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi yüz bin beş
B) Kırk milyon yedi yüz beş bin
C) Dört milyon yedi yüz bin beş
D) Yedi bin yüz beş
Soru 8
Rakamları birbirinden farklı yedi basamaklı en büyük doğal sayının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaç olur?
A) 85
B) 36
C) 21
D) 4
Soru 9
Aşağıdaki basamaklardan hangisi binler bölüğünde bulunmaz?
A) Yüzler basamağı
B) Binler basamağı
C) On binler basamağı
D) Yüz binler basamağı
Soru 10
6,3,1,5 rakamları ile yazılabilecek rakamları birbirinden farklı en büyük ve en küçük 4 basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır?
A) 8700
B) 7894
C) 7775
D) 7887
Soru 11
Bir sayı bölüğü kaç tane basamağın gruplaşmasından oluşur?
A) 4
B) 3
C) 5
D) 2
Soru 12
“7654321” sayısının milyonlar bölüğünün birler basamağındaki rakam nedir?
A) 8
B) 6
C) 5
D) 7