5.Sınıf Temel Geometrik Kavramlar Test

1 Şubat 2023 0 By testimiz.com

5.Sınıf Temel Geometrik Kavramlar Test

Test Çöz

İndir

 

Soru 1

E noktasının F noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 3 birim sağında 6 birim yukarısında
B) 6 birim solunda 3 birim aşağısında
C) 6 birim sağında 3 birim yukarısında
D) 3 birim solunda 6 birim aşağısında
Soru 2

C noktasından A noktasına ulaşmak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

 

A) 3 birim aşağı 2 birim sağa
B) 2 birim yukarı 3 birim sola
C) 5 birim aşağı 1 birim sağa
D) 3 birim yukarı 2 birim sola
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A) İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçası oluşturur.
B) Bir noktadan yalnız bir doğru geçer.
C) Işınların iki ucu da sonsuza gider.
D) İki noktadan sonsuz sayıda farklı doğru geçer.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinin sembolle gösterimi yanlıştır?

 

 

A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 5

Verilen doğrudaki M ve O noktaları aşağıda sembollerle gösterilen geometrik şekillerden hangisinin üzerinde yer alır?

 

 

Soru 6

 

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
Soru 7

Kareli zemin üzerinde verilen noktalardan hangi ikisi birleştirilirse AP doğru parçasına eşit uzunlukta bir doğru parçası çizilmiş olur?

 

A) M ile N
B) L ile T
C) R ile N
D) T ile R
Soru 8

Kareli zeminde verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 9

 

A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 10

Verilen şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A) POL açısı dar açıdır.
B) MOL açısı geniş açıdır.
C) ROL açısı dik açıdır.
D) ROM açısı dar açıdır.
Soru 11

Kareli zemin üzerinde verilen şekle göre K noktası hangi noktalarla tek tek birleştirilirse her defasında dar açı elde edilir?

A) B – G – F – H
B) E – G – F – H
C) D – F – H – B
D) C – D – E – F
Soru 12

Yukarıda kareli zeminde verilen açılardan kaç tanesi dar açıdır?

 

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4