5.Sınıf Üçgenler ve Dörtgenler Test

1 Şubat 2023 0 By testimiz.com

5.Sınıf Üçgenler ve Dörtgenler Test

Test Çöz

İndir

 

A) Çokgendir.
B) Yedi köşesi vardır
C) Altı kenarı vardır.
D) Yedigendir.
Soru 3

Yukarıdaki sekizgen KL ve LM doğru parçaları boyunca kesilirse elde edilecek çokgenler aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Üçgen – Üçgen – Beşgen
B) Üçgen – Dörtgen – Beşgen
C) Dörtgen – Dörtgen – Beşgen
D) Üçgen – Dörtgen – Dörtgen
Soru 4

Verilen şekle göre aşağıdaki doğru parçalarından hangisi çokgenin köşegenlerinden biri değildir?

 

A) [EB]
B) [BF]
C) [BD]
D) [EG]
Soru 5

Verilen şekilde aşağıdaki çokgenlerden hangisi yoktur?

 

A) Dörtgen
B) Beşgen
C) Altıgen
D) Yedigen
Soru 6

Köşe noktaları A, B, C, D ve E olan yukarıdaki çokgende hangi iki nokta birleştirilirse oluşan doğru parçası köşegen olur?

 

A) A ile D
B) F ile G
C) C ile H
D) B ile K
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eşkenar üçgenin açılarından birinin ölçüsü 90o olabilir
B) Geniş açılı üçgenlerde 2 tane geniş açı olamaz.
C) Geniş açılı üçgenler eşkenar üçgen olabilir.
D) Dik açılı üçgenler ikizkenar üçgen olamaz.
Soru 8

Kareli zeminde verilen noktalardan hangi üçünün köşe olduğu üçgen dar açılı üçgendir?

 

A) K, L ile M
B) K, L ile N
C) K, M ile N
D) L, M ile N
Soru 9
Aşağıda kareli zemine çizilmiş üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir?

A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 10
I. Üç kenarı vardır.

II. Üç köşegeni vardır.

III. Üç iç açısı vardır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri üçgene aittir?

 

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III
Soru 11