ANA SAYFA

Kuvvet ve Hareket

1 / 20
 1. “Bir cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki uzaklığa yer değiştirme.” denir

  Bir cisim şekildeki K noktasından L noktasına gelirse yer değiştirmesi kaç metre olur?
  A) 10
  B) 20
  C) 30
  D) 40
   SEÇ
 2. K noktasından 20m/sn sabit hızla harekete başlayan bir araç L noktasına 12sn’de geliyor. Buna göre K ve L noktaları arasındaki uzaklık kaç metredir?
  A) 60
  B) 120
  C) 180
  D) 240
   SEÇ
 3. Bir cisim K noktasından önce M noktasına, daha sonra M noktasından tekrar K noktasına geliyor. Buna göre cismin yer değiştirmesi kaç metredir?
  A) 80
  B) 40
  C) 20
  D) 0
   SEÇ
 4. Şekildeki tabloda bir cismin hız-zaman değerleri verilmiştir. Buna göre cismin hız-zaman grafiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
   SEÇ
  1. SEÇ
 5. Hız zaman grafiği şekildeki gibi olan bir hareketlinin 3 sn sonunda aldığı yol kaç metredir?
  A) 2
  B) 4
  C) 6
  D) 8
   SEÇ
 6. Alınan yol – zaman grafiği verilen hareketlinin hız – zaman grafiği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
   SEÇ
 7. “Bir hareketlinin toplam yer değiştirmesinin bu yer değiştirmenin yapılması için geçen zamana bölümüne cismin ortalama hızı” denir. Bir araç 80km’lik yolu 2 saatte aldığına göre aracın ortalama hızı kaç km/sa’tir?
  A) 20
  B) 40
  C) 60
  D) 100
   SEÇ
 8. Bir araç 60km’lik yolu 3 saat, daha sonra 40 km’lik yolu 2 saatte almaktadır. Buna göre aracın ortalama hızı kaç km/sa’dir?
  A) 20
  B) 40
  C) 80
  D) 120
   SEÇ
 9. K ve L noktalarından aynı anda sabit VK = 20 km/sa ve VL = 30 km/sa hızlarla geçen cisimler 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Buna göre K ve L noktaları arası uzaklık kaç km’dir?
  A) 80
  B) 120
  C) 160
  D) 200
   SEÇ
 10. Hızı 36 km/sa olan bir aracın hızı kaç m/sn’dir?
  A) 10
  B) 20
  C) 30
  D) 40
   SEÇ
 11. I. Yerde yuvarlanan bilye II. Hareket halindeki araba III. Zeminde durmakta olan top Yukarıdaki ifadelerde verilen cisimlerden hangileri hareket enerjisine sahiptir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
   SEÇ
 12. Kuvvet ölçen araca ne denir?
  A) Barometre
  B) Manometre
  C) Eşit kollu terazi
  D) Dinamometre
   SEÇ
 13. Şekildeki dinamometrelerden hangisiyle en büyük kuvvet ölçülmektedir?
  A) Yalnız M
  B) K ve L
  C) L ve M
  D) K ve M
   SEÇ
 14. Şekildeki F1, F2, F3 ve F4 kuvvetlerinin hangileri aynı yönlüdür? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
  A) F1 ve F2
  B) F2 ve F4
  C) F2 ve F3
  D) F1 ve F4
   SEÇ
 15. Şekildeki F1, F2, F3 ve F4 kuvvetlerinin hangileri aynı doğrultudadır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
  A) F1 ve F2
  B) F2 ve F3
  C) F1 ve F4
  D) F2 ve F4
   SEÇ
 16. 8N ve 6N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesinin en büyük değeri kaç Newton’dur?
  A) 2
  B) 10
  C) 14
  D) 16
   SEÇ
 17. Sürtünmesiz bir ortamda K cismine etki eden F1 = 2N ve F2 = 7N’luk iki kuvvetin bileşkesi kaç Newton’dur?
  A) 5
  B) 9
  C) 11
  D) 13
   SEÇ
 18. Sürtünmesiz ortamda L cismine etki eden F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibidir. Buna göre L cismine etki eden bileşke kuvvet kaç Newton’dur?
  A) 1
  B) 3
  C) 4
  D) 8
   SEÇ
 19. Dengeleyici kuvvet ile ilgili;
  I. Bileşke kuvvet ile zıt yönlüdür.
  II. Bileşke kuvvet ile aynı doğrultudadır.
  III.Büyüklüğü bileşke kuvvetin büyüklüğüne eşittir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
   SEÇ