ANA SAYFA

Çekim Ekleri Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin “Badanalamak” fiilinin gereklilik kipinin, olumsuzunun, birinci çoğul kişi çekimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Badanalamamalı
  B) Badanalamalıyım
  C) Badanalamamalıyız
  D) Badanalamalıyız
   SEÇ
 2. “Türkçemizde özel isimlerden sonra gelen yapım ekleri ve yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.” Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır.
  A) Ben Çanakkale’ye gitmek istiyorum.
  B) Çanakkale’li bir arkadaşım vardı.
  C) Çanakkale’nin Türk tarihindeki yeri tartışılamaz.
  D) Geçen yıl Çanakkale gezisi düzenlenmişti.
   SEÇ
 3. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
  A) Kitaplıklar
  B) Bilgisayar
  C) Kalemlik
  D) Ağaçtan
   SEÇ
 4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
  A) Kırtasiyeci
  B) Yolda
  C) Kitapçılar
  D) Çocukların
   SEÇ
 5. Koyu yazılan sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
  A) Kalemlerimden birini sen al.
  B) Tahtayı nöbetçi sildi.
  C) Öğrenciler ödevlerini getirdiler.
  D) Sınıfımızda kitaplık bulunuyor.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
  A) yıldızım
  B) dedeciğim
  C) açıortay
  D) dalgıçlar
   SEÇ
 7. Aşağıdaki fiillerden hangisi dilek kiplerinden biri ile çekimlenmiştir?
  A) geldim
  B) gelmiş
  C) geliyor
  D) gelmeli
   SEÇ
 8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece çekim eki almıştır?
  A) yazılarında
  B) gözlemledi
  C) bilgin
  D) alırsın
   SEÇ
 9. Aşağıdaki kelimelerin hangisi diğerlerinden farklı bir çekim eki almıştır?
  A) eller
  B) kalemi
  C) okulda
  D) söylemeden
   SEÇ
 10. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki vardır?
  A) evlerde
  B) yazdırdı
  C) görgülü
  D) balıkçılık
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
  A) Yarınlar da geride kalır.
  B) Kendini tanıyor musun?
  C) Gerçeği yaşamalısınız .
  D) Yokluktan şikayetçi.
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almamıştır?
  A) çocukluk
  B) yollar
  C) evim
  D) ağaçta
   SEÇ
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yalnız çekim eki almıştır?
  A) Gözlüklerin içinde en çok bunu beğendim.
  B) Bu olayı gören adam ortadan kaybolmuş.
  C) Yazı beklerken yine kış geldi.
  D) En sevdiği tatlı şekerpareymiş.
   SEÇ
 14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki almış bir sözcük vardır?
  A) Şu gençliğin elden gitti,yel gibi.
  B) Damağında tadı kaldı, bal gibi.
  C) Hoyrat eli değmiş gonca gül gibi.
  D) Bozulmuş bağlara döndün mü gönül?
   SEÇ
 15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
  A) Kapıcı
  B) Duvarlar
  C) Yürüdü
  D) Öğretmenler
   SEÇ
 16. ’Şimdi de oynayın biraz’. Cümlesindeki çekim eki hangisidir?
  A) -di
  B) -biraz
  C) -in
  D) –de
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir kelime vardı?
  A)
  A)Temizliyorum
  B) İsteyecekmiş
  C)
  B)Oturuyorlarmış
  D) Gidiyorlardır
   SEÇ
 18. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki vardır?
  A) odalarda
  B) okuttu
  C) sevgili
  D) çiçekçilik
   SEÇ
 19. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çekim ve yapım eki bir aradadır?
  A) Sanatçıya
  B) Kalemlik
  C) Vereceksiniz
  D) Masadadır
   SEÇ
 20. Sevgileri yarınlara bıraktınız
  Çekingen, tutuk, saygılı
  Bütün yakınlarınız
  Sizi yanlış tanıdı.
  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Türemiş yapılı kelime vardır.
  B) Basit yapılı kelime vardır.
  C) Birleşik yapılı kelime vardır.
  D) Hem yapım eki hem de çekim eki almış kelime vardır.
   SEÇ