ANA SAYFA

Yer Yüzünde Yaşam

1 / 20
 1. Yerin şeklinden dolayı sıcaklık, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Buna göre yıl boyunca en sıcak deniz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karadeniz
  B) Ege Denizi
  C) Akdeniz
  D) Marmara Denizi
   SEÇ
 2. Dünya’mız yuvarlak bir şekle sahiptir. Ekvatorda şişkince, kutuplarda basık bir şekle sahiptir. Dünya’nın kendine özgü bu şekline ne ad verilir?
  A) Geoit
  B) Ekvator
  C) Paralel
  D) Meridyen
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biridir?
  A) Ekvatora paralel uzanan çemberlerdir.
  B) Baş meridyen İstanbul’dan geçer.
  C) Aralarındaki uzaklık her yerde birbirine eşittir.
  D) 360 meridyen yayı vardır.
   SEÇ
 4. Dünya’mızı ortadan ikiye ayıran paralelin adı nedir?
  A) Geoit
  B) Ekvator
  C) Paralel
  D) Meridyen
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi haritaların faydalarından biri değildir?
  A) Bir ülkenin, dünyanın neresinde olduğunu bulabiliriz.
  B) Bir yerin hangi paralel ve meridyenler üzerinde olduğunu öğreniriz.
  C) Bir yerdeki tarım faaliyetlerinin çeşitliliğini öğreniriz.
  D) Bir yerin ekvatora uzaklığı hakkında bilgi ediniriz.
   SEÇ
 6. Dünya’nın tamamını veya bir bölümünü gösterebilmek için o yerin ölçüleri belli oranda küçültülür. Bu küçültme oranına ne ad verilir?
  A) Ölçek
  B) Ekvator
  C) Kutup
  D) Okyanus
   SEÇ
 7. Türkiye’de farklı iklim özellikleri ve iklim çeşitleri görülür. Buna göre Türkiye’de farklı iklim çeşitlerinin görüldüğüne aşağıdakilerden hangisi kanıt olamaz?
  A) Tarım ürünlerinin çeşitliliği
  B) Doğal bitki örtüsünün farklılık göstermesi
  C) Farklı turizm etkinliklerinin olması
  D) Yağışların daha çok kışta görülmesi
   SEÇ
 8. 1. Yazlar sıcak ve kurak geçer. 2. Her mevsim yağışlıdır. 3. Kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. 4. En fazla yağış sonbaharda düşer. Yukarıda verilenlerden hangileri, Karadeniz ikliminin özelliklerini en iyi açıklar?
  A) 1,2
  B) 1,3
  C) 2,4
  D) 3,4
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi kıta de$ildir?
  A) Asya
  B) Kıbrıs
  C) Avrupa
  D) Afrika
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi insan yerleşimi için daha uygundur?
  A) Çöller
  B) Kutup
  C) Sık ormanlık alanlar
  D) Ilıman iklim kuşağı
   SEÇ
 11. Çöller de yer altı sularının yüzeye çıkmasıyla bitkili alanlar oluşur. Bu alanlara ne ad verilir?
  A) Vaha
  B) Plato
  C) Çöl
  D) Bozkır
   SEÇ
 12. Aşağıda adları verilen uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamı%tır.
  A) Hitit
  B) Babil
  C) Frig
  D) Urartu
   SEÇ
 13. Yurdumuzun kuzey ve güney kıyılarının düz bir kıyı özelliği olmasında etkili olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dağların yüksek olması
  B) Dağların kıyıya dik uzanması
  C) Dağların kıyıya paralel uzanması
  D) Dağların sıradağlar şeklinde uzanması
   SEÇ
 14. Çöller kurak alanlar olarak dikkat çeker.Aşağıdakilerden hangisi çöl alanlarında görülen özelliklerden değildir?
  A) Su kaynakları kısıtlıdır.
  B) Çöllerde vahalar bulunur.
  C) Sıcaklıklar çok yüksektir.
  D) Sık ormanlar görülür.
   SEÇ
 15. Türkiye’nin iç kesimlerinde ormanlar çok azdır ve yalnızca belirli yerlerde görülür. Bozkırlar ise geniş alan kaplar. Bu durum aşağıdaki doğal koşullardan hangisine bağlıdır?
  A) İklim özelliklerine
  B) Toprak yapısına
  C) Dağların yüksekliğine
  D) Tuz Gölü’nün varlığına
   SEÇ
 16. Herhangi bir bölgenin ya da Dünya’nın bütününün kuşbakışı (tam tepeden) görünümünün belli bir oran (ölçek) dahilinde küçültülerek düzlem üzerine çizilmesiyle elde edilen şekle ne denir?
  A) Harita
  B) Kroki
  C) Resim
  D) Grafik
   SEÇ
 17. Yeryüzünün bir bölümünün ya da tamamının kuşbakışı (tam tepeden görünümü) görünümünün düzleme çizilmesiyle elde edilen şekillerin harita özelliği taşıyabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
  A) Yer şekillerinin yükselti değerlerinin verilmiş olması
  B) Belli bir ölçeğe göre çizilmiş olması
  C) Kullanılan işaretlerin ne anlama geldiklerinin açıklanmış olması
  D) Ülkelerin sınırlarının belirtilmiş olması
   SEÇ
 18. Haritalar yapılırken kara ve denizlerin yerküre üzerindeki biçimleri ve genişlikleri tam olarak yansıtılamamakta ve boyutlarında gerçeğe uymayan bozulmalar olmaktadır. Haritalarla ilgili olarak yukarıda anlatılan durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Küçültme oranının ya çok küçük ya da çok büyük seçilmesi
  B) Harita çizimi için gerekli olan teknolojik gelişmenin yetersiz olması
  C) Küresel olan Dünya yüzeyinin düzleme çizilmiş olması
  D) Harita için kullanılan kağıtların boyutlarının küçük olması
   SEÇ
 19. Aşağıda verilen paralellerle meridyenlerden hangisinin kesiştiği nokta 30o – 40o kuzey paralelleri ile 18o – 26o doğu meridyenleri arasında kalan bölgenin içindedir?
  A) 29o kuzey paraleli – 19o doğu meridyeni
  B) 32o kuzey paraleli – 28o doğu meridyeni
  C) 42o kuzey paraleli – 27o doğu meridyeni
  D) 35o kuzey paraleli – 20o doğu meridyeni
   SEÇ
 20. “Şili 18o – 55o Güney paralelleri ile 68o – 72o Batı meridyenleri arasındadır.” Bir ülkenin ya da bir bölgenin Dünya üzerindeki yerinin yukarıda olduğu gibi paralel ve meridyen daireleri yardımıyla yerinin belirtilmesine matematik konumu denir.
  Aşağıda matematik konumları verilen noktalardan hangisi Şili Devleti’nin sınırları içinde değildir?
  A) 19o güney paraleli – 67o batı meridyeni
  B) 30o güney paraleli – 70o batı meridyeni
  C) 49o güney paraleli – 69o batı meridyeni
  D) 54o güney paraleli – 71o batı meridyeni
   SEÇ