ANA SAYFA

Yer Yüzünde Yaşam

1 / 20
 1. Antalya’da yılık sıcaklık ortalaması 18,7Oc Konya’da 11,5oC dir.

  Aşağıdakilerden hangisi, Konya’nın yıllık sıcaklık ortalamasının Antalya’dan daha düşük olmasının nedenlerinden biri değildir?
  A) Konya’nın Ekvator’a daha uzak olması
  B) Konya’nın deniz etkisine kapalı olması
  C) Konya’nın etrafında geniş düzlüklerin olması
  D) Konya’nın ortalama yükseltisinin Antalya’dan fazla olması
   SEÇ
 2. İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Çankırı Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Erzurum’a göre Ekvator’a daha uzaktır. Ancak Erzurum Çankırı’dan daha soğuktur. Erzurum’un Çankırı’dan daha soğuk olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deniz’e uzak olması
  B) Deniz etkisine kapalı olması
  C) Doğusunda büyükü bir kara parçasının olması
  D) Yükseltisinin fazla olması
   SEÇ

 3. Yukarıdaki haritada numaralanmış noktalardan hangisinde yaz mevsiminde sıcaklık ortalaması daha yüksektir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 4. I. Kıyı kesimler iç kesimlerden daha çok yağış alır.
  II. İç kesimlerde yıllık sıcaklık ortalaması kıyalara göre daha düşüktür.
  III. Arazinin dağlık ve engebeli olduğu yerlerde ulaşım zordur.
  Bir bölgede yerşekilleri sade, yağış fazla, yıllık sıcaklık ortalaması yüksekse o bölgede nüfus fazla olur.
  İç Anadolu Bölgesi’nde Konya Ovası’nda yerşekilleri sade olduğu için tarıma elverişli alanlar geniştir. Ancak nüfus azdır. Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi Konya Ovası’nda nüfusun az olmasının nedenlerinden biri değildir?
  A) Yağışların az olması
  B) Ulaşımın kolay olması
  C) Kış mevsiminin soğuk geçmesi
  D) Yaz kuraklığının etkili olması
   SEÇ
 5. Buğday yetişme döneminde su, olgunlaşma döneminde sıcaklık isteyen bir bitkidir. Sonbaharda ekilen buğdayın, yaklaşık aynı paraleller arasında olan İç Anadolu Bölgesi’ne göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha geç olgunlaşması, sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir?
  A) Ekvator’a olan uzaklıklarının farklı olmasıyla
  B) Denize olan uzaklıklarının farklı olmasıyla
  C) Ortalama yükseltilerinin farklı olmasıyla
  D) Aldıkları yağış miktarlarının farklı olmasıyla
   SEÇ
 6. Zeytin, muz, portakal, çay, buğday, fındık vb. farklı iklim bölgelerinde yetişebilen bitki çeşitleridir. Bu bitkilerin kepsinin Türkiye’de yetişmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A) Dağlık bir ülke olmasına
  B) Geniş tarım alanlarına sahip olmasına
  C) Makineli tarım yapılmasına
  D) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesine
   SEÇ
 7. Türkiye’de kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe ve deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça, kıyı boyunca güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık düşer. Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerden hangisinde kış mevsimi en soğuktur?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 8. Aynı mevsimde ülkemizin bir bölgesinde denize girilirken, başka bir bölgesinde kış sporları yapılabilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
  A) Türkiye’nin yüzölçümünün büyük olması
  B) Aynı zamanda farklı iklim özelliklerinin yaşanabilmesi
  C) Türkiye’nin Ekvator’un kuzeyinde olması
  D) Hem Asya hem de Avrupa kıtasında topraklarının bulunması
   SEÇ
 9. Serhan yaşadığı bölgenin, Türkiye fiziki haritasında yeşil ve yeşilin tonlarıyla renklendirildiğini görmüştür. Bu duruma göre Serhan’ın yaşadığı bölgeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Yaylalar geniş yer tutar.
  B) Otlaklar geniş yer tuttuğundan büyük baş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyettir.
  C) Yükseltisi deniz seviyesine yakın bir bölgedir.
  D) Kara ve demir yolu yapım maliyetleri çok yüksektir.
   SEÇ
 10. Soğuk bölgelerde taş, nemli bölgelerde ahşap, sıcak ve kurak bölgelerde kerpiç binalar yaygındır. Bu durum iklimin ve diğer doğal şartların insan yaşamına etkisinin sonuçlarındandır.
  Buna göre yukarıdaki haritada belirtilen yerlerden hangisinde taş binaların yaygın olması beklenir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 11. Yukarıdaki Türkiye haritasında taranmış kesimlerde görülen iklimin temel özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
  A) Her mevsimi yağışlı yazlar serin, kışlar ılıktır. En yağışlı mevsim sonbahardır.
  B) Yazlar serin ve yağışlı, kışlar çok soğuk, uzun ve kar yağışlıdır.
  C) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı, en yağışlı mevsim ilkbahardır.
  D) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. En yağışlı mevsim kıştır.
   SEÇ
 12. 1. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe
  2. Deniz seviyesinden yükseldikçe sıcaklık düşer.
  1 numaralı taranmış yörelerde insanlar daha çok deniz seviyesinden yüksek yerleri, 2 numaralı yörelerde deniz seviyesine yakın yerleri yerleşim alanı olarak seçerler. Bu durum aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
  A) Dünya üzerinde her yerin yerleşmeye elverişli olduğunu
  B) İklimin insan yaşamına etkisini
  C) Gelir kaynaklarının insan yaşamına etkisini
  D) Ulaşımın insan yaşamına etkisi
   SEÇ
 13. Karadeniz Bölgesi’nde dağların kıyıya paralel uzanması aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkili olduğu söylenemez?
  A) Kıyı kesiminin bol yağış alması
  B) Deniz etkinin iç kesimlere ulaşamaması
  C) Akdeniz kıyılarına göre daha serin olması
  D) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın zor olması
   SEÇ
 14. Ülkemize komşu olan ülkeleri, bu ülkelerin sınırlarını balıca kentlerini öğrenmek için kullanmamız gereken harita çeşidi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
  A) Fiziki harita
  B) Nüfus haritası
  C) Bitki dağılışını gösteren haritalar
  D) Siyasi harita
   SEÇ
 15. Bir Türkiye siyasi haritasından yararlanarak aşağıdakilerden hangisini bulamayız?
  A) Doğu Anadolu Bölgesi’nin dağlarını
  B) Ankara İlinin ilçelerini
  C) Kars iline sınır komşusu olan illerin il sınırlarını
  D) Hangi ilçenin hangi ile bağlı olduğunu
   SEÇ
 16. Ali Türkiye’nin yerşekillerini yani dağlarını, obalarını, platolarını öğrenmek istiyor. Bu çalışması için hangi harita çeşidinden yararlanmalıdır?
  A) Türkiye siyasi haritası
  B) Türkiye fiziki haritası
  C) Türkiye nüfus dağılışı haritası
  D) Türkiye maden haritası
   SEÇ
 17. Yukarıdaki Dünya haritası üzerinde işaretlenmiş bölgelerden hangisi Dünya’nın en kurak alanlarındandır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 18. Antartika kıtası dışında diğer kıtaların hepsinde yerleşik hayat vardır. Aşağıda verilenlerden hangisi yerleşik hayat bulunan kıtalar içinde sadece Avrupa kıtasında bulunan bir özelliktir?
  A) Nüfusunun fazla olması
  B) Akdeniz iklimini görülmesi
  C) Ekvator’un kuzeyinde bulunması
  D) Çöl bulunmaması
   SEÇ
 19. Yukarıda verilen Dünya haritasında belirtilen yörede nüfus ve nüfus yoğunluğu çok azdır. Bu yöre Dünya’nın en az nüfuslanmış alanlarındandır. Aşağıdakilerden hangisi bu yörenin az nüfuslanmasının bir nedeni değildir?
  A) Yıllık sıcaklık ortalamasının çok yüksek olması
  B) Nem oranının çok yüksek olması
  C) Sık orman alanlarının çok geniş yer tutması
  D) Arazinin çok engebeli olması nedeniyle tarım alanlarının çok sınırlı olması
   SEÇ
 20. 1 nolu bölgede yaşayan insanların mevsimlere göre giysi değiştirme ihtiyacı 2 ve 3 nolu bölgelerde yaşayan insanlara göre daha çoktur. 1 nolu bölgede gözlenen bu durum aşağıda verilenlerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Kış mevsiminde çok kar yağdığına
  B) Dört mevsimin belirgin olarak yaşandığına
  C) Ekonominin çok geliştiğine
  D) Alım güçlerinin fazla olduğuna
   SEÇ