ANA SAYFA

ÜLKEMİZDE NÜFUS
- YAŞADIĞIMIZ YERLER
- BÜYÜYEN VE GELİŞEN NÜFUSUMUZ
- SOSYAL DEVLET
- GÖÇMEN HAYATLAR
- YERLEİME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ

1 / 20
 1. 1927-2000 yılları arasında ülkemizin nüfusu beş kat artmıştır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki nüfus artışının nedenlerinden biridir?
  A) Yaşam koşullarının iyileşmesi
  B) İç göçler
  C) Eğitim olanaklarının artması
  D) Turizm
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi iç ve dış göçlerin sonuçlarından biri olabilir?
  A) Kültür çatışması
  B) Alt yapı sorunu
  C) Hızlı kalkınma
  D) Sanayileşme
   SEÇ
 3. Ülkemizde yoğun nüfusa sahip bir yerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Ilıman iklim
  B) Yüksek ve engebeli arazi
  C) Zengin kültürel yaşam
  D) Gelişmiş ticaret
   SEÇ
 4. Ülkemizde hızlı nüfus artışının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Gelir dağılımında dengesizlik
  B) Millî gelirde artış
  C) Doğal kaynaklarda azalış
  D) Çevre sorunları
   SEÇ
 5. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
  A) Üretimde artış
  B) Kentleşmede artış
  C) İş gücünde azalma
  D) Millî gelirde azalma
   SEÇ
 6. Ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren köyden kente doğru yoğun bir nüfus hareketliliği yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri deşildir?
  A) İş gücünün azalması
  B) Tarım alanlarının parçalanması
  C) Sağlık ve eğitim olanaklarının yetersizliği
  D) İş olanaklarının yetersizliği
   SEÇ
 7. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun azalmasında engebeli arazi ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Aşağıdaki $ehirlerden hangisinde bu durum sözkonusudur?
  A) Kocaeli
  B) Aksaray
  C) Hakkâri
  D) Isparta
   SEÇ
 8. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlettir. Aşağıdakilerden hangisi devletimizin sosyal bir devlet olma niteliği çerçevesinde gerçekleştirdiği sorumluluklardan biri de$ildir?
  A) Toplu konut yaptırmak
  B) İş alanları oluşturmak
  C) Okul yaptırmak
  D) Güvenliği sağlamak
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus sayımlarından elde edilen sonuçlardan yararlanılmaz?
  A) Hastane yaptırırken
  B) Fabrika kurarken
  C) Çevreyi korurken
  D) Okul açarken
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hakkı kapsamında de$ildir?
  A) Sosyal güvence
  B) İstediği alanda çalışma
  C) Adil ücret
  D) İstediği ücreti alma
   SEÇ