ANA SAYFA

YAŞAYAN DEMOKRASİ
- SALTANATTAN MİLLÎ EGEMENLİĞE
- CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİ
- NASIL YÖNETİLİYORUZ?
- YÖNETİME KATILIYORUZ
- HER YERDE DEMOKRASİ

1 / 20
 1. İlk Türk devletlerinde Kut adı verilen yönetme yetkisinin kan yoluyla babadan oğula geçtiği kabul edilirdi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Devletin saltanatla yönetildiği
  B) Ülke yönetiminde meclisin önemli olduğu
  C) Yönetme yetkisinin halktan kaynaklandığı
  D) Taht kavgalarının olmadığı
   SEÇ
 2. TBMM’nin açıldığının ikinci günü Mustafa Kemal verdiği önergede, “TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.” ifadelerine yer vermiştir. Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Egemenliğin millete ait olduğu
  B) Yasa yapma yetkisinin TBMM’ye ait olduğu
  C) TBMM’nin sınırsız yetkiye sahip olduğu
  D) TBMM’nin halkı temsil ettiği
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden biri değildir?
  A) Atatürk milliyetçiliğine bağlı
  B) Demokratik
  C) Muhafazakar
  D) Temel hak ve özgürlüklere saygılı
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerinden biri değildir?
  A) Özgürlük
  B) Katılımcılık
  C) Eşitlik
  D) Devletçilik
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi, sivil toplum örgütlerinin amaçlarından biri olabilir?
  A) İnsan haklarını düzenleyen yasaları oluşturmak
  B) Devletin karar alma sürecine katılmak
  C) Üyelerinin siyasi hak ve ödevlerini yerine getirmek
  D) Yasama ve yürütmenin aldığı kararları onaylamak
   SEÇ
 6. Bilinçli bir vatandaşın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Seçimlerde oy kullanmak
  B) Yönetime katılmak
  C) Kanun ve kurallara uymak
  D) Yönetimi sorgulamamak
   SEÇ
 7. BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumunun varlığı aşağıdakilden hangisini kanıtlar?
  A) Halkın sosyal güvencesinin sağlandığını
  B) Halkın yönetime katılımının sağlandığını
  C) Sivil toplumun demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu
  D) Özel sigortacılığın geliştiğini
   SEÇ
 8. Demokrasi, seçkinler yönetimi değil, katılım yönetimidir. Bu söz demokrasinin hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?
  A) Halkın yönetimi
  B) Kanun önünde eşitlik
  C) Çok partili sistem
  D) Yargı bağımsızlığı
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri olamaz?
  A) Toplumsal hayatı düzenleyen yasaları yapmak
  B) Toplum huzurunu bozanları cezalandırmak
  C) Toplumsal düzeni sağlamak için yasaları uygulamak
  D) Toplumun din, dil, ırk yönünden birliğini sağlamak
   SEÇ
 10. Atatürk “Herhalde millet, hükûmetin gözcüsü olmak gerekir. Çünkü hükûmetlerin yaptığı işler olumsuz olup da millet itiraz etmez ve düşünmezse, bütün kusur ve suçlara katılmış demektir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
  A) Halkın yönetenleri denetlemesi gereğini
  B) Milletin çıkarlarının ön planda tutulmasını
  C) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin ayrılığını
  D) Bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanmasını
   SEÇ