ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı konuşma çeşitlerinden biridir?
  A) Sunuş konuşmaları
  B) Duyuru yapma
  C) Günlük konuşma
  D) Panelde yapılan konuşma
   SEÇ
 2. Herhangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara ne ad verilir?
  A) Rapor
  B) Tutanak
  C) Makale
  D) Dilekçe
   SEÇ
 3. “Batmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Orhan’ın eline çivi batmış.
  B) Koca tekne iki dakikada battı.
  C) Söylediği her söz bana batar.
  D) Kışın güneş erken batıyor.
   SEÇ
 4. İşini sağ ede bir söz
  Söz ola kese savaşı
  Söz ola kestire başı
  Söz ola ağulu aşı
  Bal ile yağ ede bir söz
  (Yunus Emre)
  Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Barışa özlem
  B) Sözün gücü
  C) Hayat mücadelesi
  D) Konuşma kuralları
   SEÇ
 5. “Katılımlı dinleme”nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dinleme sürecinde zihinde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinlenenlerin daha iyi kavranması
  B) Dinlenenlerin içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanların seçilerek dinlenmesi
  C) Dinlenenlerin yorumlanması ve bunlardan yeni düşünceler üretilmesi
  D) Dinleyicinin kendini konuşanın yerine koyarak dinlemesi
   SEÇ
 6. “Sobanın borusu düşünce her taraf kurum oldu.” cümlesinde geçen hangi sözcüğün sesteşi vardır?
  A) taraf
  B) borusu
  C) kurum
  D) her
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Konuşmaya başladı mı susmak bilmez.
  B) Dersine iyi çalıştığı için yüksek not aldı.
  C) Petrol ürünlerinden mazota zam geldi.
  D) Telefon gelirse bana haber verirsin.
   SEÇ
 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylemi olumsuzdur?
  A) Gülleri budamanın zamanı geçti.
  B) Mahkemede yargılananlar aklanmış.
  C) Amcam, iş gezisinden henüz dönmedi.
  D) Kardeşinin nişanı bir hafta ertelenmiş.
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer-yön zarfı vardır?
  A) Arkadaşını görmek için aşağı indi.
  B) Hakan üniversiteye akşamları gidiyor.
  C) Renkler içinde en çok maviyi severim.
  D) Sekiz aydan beri markette çalışıyorum.
   SEÇ
 10. “Bu yılın yaz başlarındaki yoğun yağışlar dünyayı etkisi altına aldı. Barajları, setleri ve köprüleri yıkan seller ölümcül sonuçlara yol açtı. Bir süre önce Trabzon’da yaklaşık üç saat süren yağmur, Sürmene ilçesi ve Beşköy beldesinde büyük mal ve can kaybına neden oldu, ocakları söndürdü.”
  Bu metinde, aşağıdaki düşünceyi açma ve geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
  A) Tanımlama
  B) Benzetme
  C) Karşılaştırma
  D) Kanıtlama
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerin hangisinde fiil, anlam kaymasına uğramıştır?
  A) Her hafta sonu buraya gelir.
  B) İki gün sonra yola çıkıyoruz.
  C) O yıllarda başka işte çalıştım.
  D) Bu oyuna çok iyi hazırlandım.
   SEÇ
 12. İlkokul sürecinde hiç kitabım olmadı. Öykü ya da roman gibi bir kitap da okumadım. Gazete kâğıtlarından yapılmış kese kâğıtlarını açarak okuma açlığımı giderirdim. Annem buna da her zaman izin vermezdi. Çünkü biriken kese kâğıtlarını bakkala verip yerine tuz, kibrit gibi şeyler alırdı. O yıllar savaş yıllarıydı. Daha çok sokaklarda bulduğumuz yırtık, yıpranmış gazete kâğıtlarını okumuşuzdur.
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Okuma gereksinimini kese kâğıtlarını okuyarak giderdiğine
  B) Çocukluğuna dair anlattıklarının savaş yıllarında geçtiğine
  C) Annesinin, kese kâğıtlarını tuz ve kibritle takas ettiğine
  D) Geçimlerini kese kağıdı satarak sağladıklarına
   SEÇ
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil vardır?
  A) Pazara gitmek için evden çıktılar.
  B) Kış gelmeden yakacak sorununu çözmeliyiz.
  C) Servise geç kalmamak için erken kalktı.
  D) Usta haftaya tamirata başlayacakmış.
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?
  A) Yunus Emre (1240 ? - 1320) tasavvuf şairidir.
  B) Sizinle okulda karşılaşmamış mıydık?
  C) Seni durakta ne kadar çok bekledim?
  D) Bana, biraz yardım eder misiniz?
   SEÇ
 15. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi oluş bildirmektedir?
  A) Müzik dinlemeyi çok seviyordu.
  B) Bahçedeki çimler baharda yeşerdi.
  C) Tren yolculuklarında kitap okuyordu.
  D) Akşamları erkenden uyuyordu.
   SEÇ
 16. İnsanların beğenileri birbirine uymaz. O belki kırmızıdan hoşlanıyor, siz yeşili seviyorsunuz. O belki Wagner’in müziğini beğeniyor, siz Mozart’ı yeğliyorsunuz. Beğenileri sizinkine uymuyor diye, onu beğenisizlikle, kabalıkla mı suçlayacaksınız? Ona kızacak mısınız? Kuşkusuz ki hayır. Onun beğendiği şeylere kendi beğendikleriniz gibi değer vermelisiniz.
  Bu paragrafta asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hoşgörülü olmanın gerekliliği
  B) Özgür düşüncenin önemli olduğu
  C) Beğenilerde seçici olmak gerektiği
  D) İnsan isteklerinin sınırsız olduğu
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eyleminde zaman anlamı yoktur?
  A) Alper’i uzun zamandır görmüyorum.
  B) Hafta sonunda Elmadağ’a gideceğiz.
  C) O günden sonra ne aradı, ne sordu.
  D) Birlikte uçak biletlerimizi alalım.
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Sınıfta üç kişi yok.
  B) Yarın 14.30’da buluşacağız.
  C) 2’şer saat nöbet tutacağız.
  D) Yetmiş milyon insan bu günü bekliyordu.
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi, ek fiilin duyulan geçmiş zamanı ile çekimlenmiştir?
  A) Eşyaları ortada bırakan bendim.
  B) Yarınki toplantı çok önemliymiş.
  C) O çocuk mahallenin en sevimlisidir.
  D) Bildiğim kadarıyla çok beceriklisiniz.
   SEÇ
 20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yardımcı fiille oluşturulmuş birleşik bir fiildir?
  A) Annemi gezi konusunda ikna ettim.
  B) Hep aynı olaylar süregeliyordu.
  C) Bizim kız bu habere çok sevinir.
  D) Evi dağıttığımızı duyunca küplere binmiş.
   SEÇ