8. Sınıf 2.Ünite DNA ve Genetik Kod Değerlendirme Test

4 Ekim 2023 0 By testimiz.com

8.Sınıf 2.Ünite DNA ve Genetik Kod

Test Çöz

Soru 1
Aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal değildir?
A) Gelişmiş kaslı olma
B) Kıvırcık saçlı olma
C) Uzun boylu olma
D) Mavi gözlü olma
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi nükleotidi oluşturan organik bazlardan birisi değildir?
A) sitozin
B) riboz
C) timin
D) guanin
Soru 3
DNA’nın yapısını oluşturan birimlere ne ad verilir?
A) Deoksiriboz
B) Nükleotid
C) Gen
D) Timin
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hücre için yaşamsal tüm bilgiler DNA’da kayıtlıdır.
B) Nükleotidler bir araya gelerek genleri, genler bir araya gelerek DNA’yı oluşturur.
C) Kromozom DNA içinde yer alır.
D) DNA’nın iki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
Soru 5
DNA, hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşır ve etrafı özel bir protein kılıfla kaplanır.Bu hâldeki DNA’ya ne ad verilir?
A) Gen
B) Protein
C) Nükleotid
D) Kromozom
Soru 6
DNA’nın bir zincirinde görülen bazların diziliş sırası AATCCGAAGCAT şeklindedir. Bu dizinin ikinci zincirindeki bazların sıralanışı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) AATGGCTTCGTA
B) TTAGGCTTCGTA
C) TTAGGTACGTAT
D) AATCCGAAGCAT
Soru 7
“Bir yangın merdiveninin basamakları üst üste dizilerek sarmal bir yapı oluşturur. DNA da tıpkı dönen bir yangın merdiveni gibi sarmal yapıdadır. DNA, merdiven gibi birbirine bağlı iki zincirden oluşur. Bir zincirdeki her nükleotidin karşısındaki zincirde ona uyumlu bir nükleotid bulunur. Karşılıklı iki nükleotidin yan yana gelmesiyle zincirler arasında bağ kurulur.” Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdaki nükleotidlerden hangisi karşı karşıya gelir?
A) adenin ile timin
B) guanin ile timin
C) timin ile sitozin
D) sitozin ile adenin
Soru 8
Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni hangisidir?
A) Adaptasyon ve mutasyon.
B) Modifikasyon
C) Hücre çekirdeğinin farklı olması.
D) Hücrede bulunan deoksiribo nükleik asit.
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Farklı iki canlının kromozom sayısı aynı olabilir.
B) Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir ancak aynı türe ait canlılar arasında kromozom sayısı değişmez.
C) İnsanda hücresinde 46 kromozom vardır.
D) Canlıların kromozom sayıları gelişmişlik derecelerini gösterir.
Soru 10
DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür.
B) Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur.
C) Dört çeşit nükleotitten oluşur.
D) İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
Soru 11
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi soya çekim ile ilgili çalışmalara öncülük etmiştir?
A) Mendel
B) Watson ve Crick
C) Lamarck
D) Darwin
Soru 12
“Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek bu yapıları oluşturur. Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki bu yapılarda şifrelenmiş olarak kayıtlıdır. Her yapının şifresi birbirinden farklıdır. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen yapıların özelliği de değişir. Buna bağlı olarak çok sayıda yapı çeşitliliği oluşur. Örneğin bu yapının çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabilir.” Yukarıdaki paragrafta hangi yapıdan bahsedilmiştir?
A) Nükleotid
B) Kromozom
C) Protein
D) Gen
Soru 13
Canlıların kromozomlarında taşıdıkları genetik bilgilerin tamamına ne ad verilir?
A) Genotip
B) Kromozom
C) Gen
D) Fenotip
Soru 14
Aşağıdakilerden hangileri çölde yaşayan canlıların adaptasyonlarındandır?
I. Dikenli yapıda olma

II. Geniş yapraklı olma
III. Küçük yapraklı olma
IV. Uzun kulaklı olma
V. Vücut yüzeyinin geniş olması
VI. Kalın postunun olması
 
A) I, IV, V
B) I, II, III
C) I, III, IV
D) I, II, IV
Soru 15
I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.
III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?
A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız I
D) Yalnız III
Soru 16
(K) kahverengi göz geni, (k) yeşil göz rengi genini temsil etmektedir. Bu duruma göre yeşil gözlü bir babayla kahverengi gözlü bir annenin yeşil gözlü çocukları olmuştur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu ailenin genotipleri doğru olarak verilmiştir? (Kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır.)
A) Anne: KK; Baba: KK; Çocuk: KK
B) Anne:KK; Baba: kk; Çocuk: Kk
C) Anne: kk; Baba: Kk; Çocuk: kk
D) Anne: Kk; Baba: kk; Çocuk: kk
Soru 17
Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanmaz?
A) toplam hidrojen bağı sayısı
B) toplam deoksiriboz şekeri sayısı
C) toplam fosforik asit sayısı
D) toplam pürin bazı sayısı
Soru 18
DNA’da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) adenin
B) guanin
C) Urasil
D) sitozin
Soru 19
“DNA”, “kromozom”, “nükleotit”, “gen” kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) kromozom, gen, nükleotit, DNA
B) nükleotit, gen, DNA, kromozom
C) nükleotit, DNA, kromozom, gen
D) DNA, gen, kromozom, nükleotit
Soru 20
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde DNA bulunmaz?
A) çekirdek
B) mitokondri
C) kloroplast
D) ribozom