8. Sınıf Adaptasyon ve Biyoteknoloji Test

4 Ekim 2023 0 By testimiz.com

8.Sınıf Adaptasyon ve Biyoteknoloji

Test Çöz

 
Soru 1
İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesi ne ad verilir?
A) Klonlama
B) Ziraat
C) Islah
D) Adaptasyon
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnek oluşturmaz?
A) Foklar ve mors ayıları, kutuplardaki yaşam koşullarına uyum sağlamak için derilerinin altında kalın bir yağ tabakası depo eder.
B) Kurbağaların sinek yakalamak için dillerinin uzun olması, fillerin kulaklarının büyük olması, nemli bölgede yaşayan bitkilerin yapraklarının geniş yüzeyli olması.
C) Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi.
D) Radyasyona maruz kalan annenin bebeğinin sakat doğması.
Soru 3
“Kaktüs, suyun az bulunduğu ortamda yaşayabilen bir bitkidir. Bu nedenle su kaybını önlemesi ve suyu depo etmesi gerekir. Kalın ve dar yüzeyli yaprakları sayesinde kaktüs bu ortama uyum sağlamıştır. Ayrıca köklerinde su depo edebilme özelliğine sahiptir.” Kaktüsün bu özelliği hangisine örnektir?
A) Modifikasyon
B) Mutasyon
C) Adaptasyon
D) Substitüsyon
Soru 4
Bir tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genetik yapıda yeni birey oluşturulması işlemine ne denir?
A) Klonlama
B) Kodlama
C) Modifikasyon
D) Kopyalama
Soru 5
Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadır. Canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamalarına ne ad verilir?
A) Adaptasyon
B) Mutasyon
C) Substitüsyon
D) Modifikasyon
Soru 6
“Canlılar hayatta kalabilmek için çevreleriyle ve birbirleriyle sürekli mücadele eder. Bu mücadele sonunda yaşadığı ortama uyum sağlayabilen canlılar yaşamlarını sürdürürken uyum sağlayamayanlar yaşamını devam ettiremez. Bu kendiliğinden ve yavaş yavaş gerçekleşir. Böylece yeni nesiller, uyum yeteneği gelişmiş daha güçlü canlılardan oluşur.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan olay hangisidir?
A) Doğal seçilim
B) Varyasyon
C) Substitüsyon
D) Modifikasyon
Soru 7
“İki tilkiden soğuk bölgelerde yaşayanın kulakları kısa ve burnu küçük; sıcak bölgelerde yaşayanın ise kulakları daha uzun ve burnu daha büyüktür. Benzer şekilde kutupta yaşayan ayılar beyaz, ormanda yaşayan boz ayılar ise kahverengi kıl rengine sahiptir.” Bu durum hangisine örnek oluşturur?
A) Doğal seçilim
B) Varyasyon
C) Modifikasyon
D) Mutasyon
Soru 8
Klonlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Klonlama, dini ve ahlaki yönden sakıncalı bulunarak yasaklanmıştır.
B) Klonlama sayesinde yapay organlar üretilmesi ve organ nakli bekleyen hastaların sağlığına kavuşması hedeflenmektedir.
C) Klonlama, genetik bilimine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.
D) Günümüzde bir canlının hücresindeki DNA’nın tamamı kopyalanabilmiştir.
Soru 9
Aşılama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aşılama, hastalık etkeni olan bir mikrobun zayıflatılarak veya öldürülerek vücuda verilmesi işlemidir.
B) Günümüzde birçok hastalığı önlemek için aşılama uygulanmaktadır.
C) Aşılama yönteminin gelişmesiyle mikroorganizmanın tamamı değil sadece genleri aşıya katılabilmektedir.
D) Bütün hastalıklardan aşılanma yöntemi ile korunabiliriz.
Soru 10
Biyoteknolojik uygulamalar hangisi tarafından gerçekleştirilir?
A) Zooloji mühendisleri
B) Genetik mühendisleri
C) Cevre mühendisleri
D) Elektronik mühendisleri
Soru 11
“Doğal seçilim sonucu hayatta kalan bireyler, taşıdıkları özellikleri gelecek nesillere aktarmışlardır. Bu nedenle günümüze kadar gelebilen canlılar, atalarından farklı bazı özellikler taşırlar. Böylece tür içinde çeşitlilik oluşur.” Bu oluşuma ne ad verilir?
A) Modifikasyon
B) Mutasyon
C) Substitüsyon
D) Varyasyon
Soru 12
Teknolojinin günlük hayattaki birçok uygulaması sonucu robotlar, navigasyon cihazları ve akıllı telefonlar geliştirilmiştir. Teknolojinin biyoloji üzerindeki uygulamaları nasıl adlandırılır?
A) Biyoloji
B) Biyonik
C) Biyoteknoloji
D) Biyokimya