8.Sınıf Fen Bilimleri Asit ve Bazlar Konu Testi

15 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Bazlar asitler gibi suda iyonlaşarak çözünmezler.
B) Sulu çözeltilerinde ortama OH- iyonu veren maddelere ise baz denir.
C) Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
D) Bazlar da asitler gibi sudaki iyonlaşma derecelerine göre kuvvetli ve zayıf olarak ayrılabilir.
Soru 2
Asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez.
B) Asitler, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlarına ayrılıyorsa kuvvetli asit, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmıyorsa zayıf asit adını alır.
C) Sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu veren maddelere asit denir.
D) Asitler suda iyonlaşarak çözünür.
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi asitlerin genel özelliklerinden değildir?
A) Tadları ekşidir.
B) Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu (H+) oluşturur.
C) Cam ve porselen üzerinde matlaştırıcı, aşındırıcı etkileri vardır.
D) Yakıcı ve tahriş edicidir.
Soru 4
Maddelerin asidik veya bazik olduğunu anlayabilmek için bazı belirteçler kullanılır. En sık kullanılan belirteçlerin asit ve baz çözeltilerindeki renk değişimleridir. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Turnusol kâğıdı asitte kırmızı bazda mavi
B) Fenolftalein asitte kırmızı bazda turuncu
C) Kırmızı lahana suyu asitte kırmızı bazda mavi
D) Metil oranj asitte kırmızı bazda sarı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bazların özelliklerinden birisi değildir?
A) Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir.
B) Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu (OH–) oluşturur.
C) Kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye, metil oranjın rengini sarıya çevirir.
D) Fenolftalein ile renk değişimi meydana gelmez.
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi asit değildir?
A) Mide ilacı
B) Süt
C) Sülfürik asit
D) Domates suyu
Soru 7
Günlük hayatta tükettiğimiz birçok gıdada ve kullandığımız temizlik malzemelerinde asit ve baz bulunur. Limon, greyfurt, portakalda bulunan asit hangisidir?
A) malik asit
B) folik asit
C) sitrik asit
D) laktik asit
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Bir maddenin pH’ı 0 ile 7 arasında ise asittir.
B) Bir maddenin pH’ı 7 ile 14 arasında ise bazdır.
C) pH = 7 ise madde nötrdür.
D) pH, 7 den büyük değerler alırsa asitlik kuvveti artar.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kullandığımız bazlardan birisidir?
A) Sirke
B) Yağmur suyu
C) Limon
D) Kabartma tozu
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi baz ve asitlerin ortak özelliğidir?
A) Metil oranjın rengini kırmızıya çevirir
B) Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir.
C) Fenolftalein damlatılınca kırmızı-pembe renk oluşur.
D) Sulu çözeltileri ısı ve elektrik akımını iletir.
Soru 11
Asitler ve bulundukları yerler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Çilekte folik asit bulunur.
B) Elmada malik asit bulunur.
C) Üzümde sorbik asit bulunur.
D) Sirkede asetik asit bulunur.
Soru 12
Asit ve bazlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Asit ve bazlardan çıkan buharları solumak tehlikelidir.
B) Asit ve bazlarla çalışırken eldiven gözlük ve önlük kullanılmalıdır.
C) Asit ve bazlar kağıt , et , kumaş gibi maddelerle etkileştiğinde yapısını bozar.
D) Midede bazik bir ortam vardır.