8.Sınıf Basınç Ünitesi Pekiştirme Test

20 Kasım 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf Basınç Ünitesi Pekiştirme Test

Test Çöz

 

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıvı basıncı yer çekimine bağlıdır.
B) Sıvı basıncı kabın cinsine bağlıdır.
C) Sıvı basıncı sıvının cinsine bağlıdır.
D) Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır.
Soru 2
“Birim yüzeye etki eden dik kuvvete ……………… denir. Birimi …………………dır. “ Verilen ifadeyi doğru tamamlayan bir öğrencinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvvet-Pascal
B) Basınç-Newton
C) Basınç-Pascal
D) Kuvvet-Newton
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A) Barometre
B) Pascal
C) Atmosfer
D) Bari
Soru 4
Sıvılar sıkıştırılamadığı için üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynı şekilde iletir. Bu prensip hangisi tarafından açıklanmış ve bir genellemeye varılmıştır?
A) Galileo Galilei
B) Torricelli (Toriçelli)
C) Ebu Sulh Kuhi
D) Blaise Pascal (Bleyz Paskal)
Soru 5
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri basıncın etkisi sonucu oluşmaz?
A) Dalgıcın su altındayken vücudunda değişiklik hissetmesi
B) Dağa tırmanan dağcının kulaklarında ağrı hissetmesi
C) Cismin ağırlığının kutuplarda Ekvator’dan farklı olması
D) Bir arabanın lastiğinin kumda iz bırakması
Soru 6
Hangisi gazların basınç özelliklerinin uygulamalarındandır?
A) Kar ayakkabısı
B) Hidrolik kaldırıcı
C) Bisiklet pompası
D) Paletli iş makinesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi basıncın etkisini artırmak için yapılır?
A) Dağcıların dağda yürürken ayaklarına kar paleti takmaları,
B) Kışın koyu renkli giysilerin giyilmesi,
C) Körelmiş ekmek bıçağının ucunun bilenmesi,
D) Uçaktan paraşütle atlanması,
Soru 8
“Araba tamircileri arabayı havaya kaldırmak için özel pistonlar kullanırlar. Bu pistonların içerisinde sıvı bulunur. Sıvının basıncı iletme özelliğinden yararlanılarak geliştirilen pistonlar arabayı havaya kaldırır. Benzer şekilde berber koltukları, itfaiye merdivenleri de sıvı basıncı ile hareket eder. Hidrolik kaldırma sistemleri Pascal Prensibi’nin uygulamalarından biridir.” Yukarıdaki anlatıma uygun Pascal Prensibi hangisidir?
A) Kapalı bir kapta bulunan sıvıya uygulanan kuvvet her yöne eşit olarak iletilir.
B) Kabın derinliği arttıkça sıvıların uyguladığı basınç ta artar.
C) Sıvıların basıncı yer çekimi ve hava basıncından etkilenir.
D) Sıvılar kabın her yerine eşit basınç uygular.
Soru 9
Açık hava basıncını tanımlayan bilim adamı hangisidir?
A) Blaise Pascal (Bleyz Paskal)
B) Galileo Galilei
C) Torricelli (Toriçelli)
D) Ebu Sulh Kuhi
Soru 10
Bazen basıncın küçük olması kolaylık sağlarken bazen de büyük olması işleri kolaylaştırır. Aşağıdakilerden hangisi basıncın büyük olmasına örnektir?
A) Uçakların ön kısımlarının sivri olması.
B) Karda yürümeyi sağlayan kar ayakkabıları.
C) Kepçelerin ve iş makinelerinin paletleri.
D) Paraşütler.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi katıların basınç özelliklerinin uygulamalarından değildir?
A) Kar ayakkabısı
B) Hidrolik kaldırıcı
C) Paten
D) Tank
Soru 12
Aşağıdaki araçların hangisinde yüzey basıncını azaltmak hedeflenmektedir?
A) Buz pateni
B) Traktör lastiği
C) Mutfak bıçağı
D) Çivi ve iğne
Soru 13
“Ağır iş makinelerinin bazılarının ve tankların paletlerinin geniş yüzey alanına sahip olması zemine etki eden basıncın daha ……….. olmasına neden olur.” Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmak uygun olur?
A) az
B) çok
C) fazla
D) büyük
Soru 14
Hangisi sıvıların basınç özelliklerinin uygulamalarından değildir?
A) Hidrolik fren sistemi
B) Piknik tüpü
C) Hidrolik kaldırıcı
D) Berber koltuğu
Soru 15
Varlıkların birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete ne ad verilir?
A) Yer çekimi
B) Etki
C) Kuvvet
D) Basınç
Soru 16
Sıvı basıncını etkileyen değişkenler nelerdir?
A) Sıvının miktarı ve kabın şeklidir.
B) Sıvı dolu kaba uygulanan kuvvettir.
C) Yer çekimi ve açık hava basıncıdır.
D) Sıvının yoğunluğu ve sıvının derinliğidir.
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eşit kaplara aynı yükseklikte, yoğunlukları farklı sıvılar doldurulursa kabın tabanına yaptıkları basınç eşit olur.
B) Sıvının uyguladığı basınç yoğunluğuna göre değişir.
C) Sıvılar sıkıştırılamadığı için üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynı şekilde iletilir.
D) Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Su dolu bir pet şişenin tabanındaki suyun basıncı üst kısımlara göre daha azdır.
B) Farklı şekillerdeki kaplara aynı sıvıdan, aynı yükseklikte doldurulursa kapların şekli nasıl olursa olsun, sıvıların kapların tabanlarına yaptıkları basınçlar birbirine eşit olur.
C) Bir kap içerisindeki sıvı, kabın her yerine basınç uygular.
D) Su dolu bir pet şişeye suyun uyguladığı basınç her yerde aynı değildir.
Soru 19
Katı basıncı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Temas yüzeyi arttıkça basınç azalır.
B) Temas yüzeyi azaldıkça basınç azalır.
C) Yüzeye etki eden kuvvet, basıncı etkilemez.
D) Yüzeye etki eden kuvvet artarsa basınç azalır.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi gazların basıncına örnektir?
A) Araçlardaki fren sitemleri,
B) LPG tüpleri,
C) Akaryakıt tankları,
D) Hidrolik kaldırma sistemleri,