8.Sınıf DNA ve Genetik Kod Kazanım Değerlendirme Test

4 Ekim 2023 0 By testimiz.com

8.Sınıf DNA ve Genetik Kod

Test Çöz

oru 1
Canlıların üreme hücrelerinde n sayıda (yani tek sayıda) kromozom bulunur. n sayıda kromozom içeren hücrelere ne ad veilir?
A) diploit hücre
B) Prokaryot hücre
C) haploit hücre
D) homolog hücre
Soru 2
Biri anneden biri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı olan ve aynı karaktere etki eden kromozomlara ne denir?
A) Submetasentrik kromozom
B) Metasentrik kromozom
C) Akrosentrik kromozom
D) Homolog kromozom
Soru 3
Kromozomlar üzerinde yer alan ve canlının özelliklerinin nesilden nesile taşınmasını sağlayan ipliksi yapıdaki kalıtım molekülüne ne ad verilir?
A) Nükleik Asit
B) DRN
C) RNA
D)

DNA


Soru 4
Bitki hücresinde bulunan organellerden hangisinde RNA buluz?
A) ribozom
B) çekirdek
C) kloroplast
D) mitokondri
Soru 5
Radyasyon, kimyasal maddeler, katkı maddeleri, yüksek sıcaklık genlerin yapısını değiştirir. Bu tür değişikliklere ne ad verilir?
A) Seleksiyon
B) Mutasyon
C) Adaptasyon
D) Modifikasyon
Soru 6
DNA sentezi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) DNA kendini sadece hücre bölüneceği zaman eşler.
B) Sentezinde dört çeşit nükleotit kullanılır.
C) DNA kendini eşleyeceği zaman, hidrojen bağlarının kopması ile DNA’nın iki ipliği birbirinden ayrılır.
D) Sentezinde iki çeşit beş karbonlu şeker kullanılır.
Soru 7
Canlıların yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmek için gerçekleştirdikleri her türlü değişimlere ne ad verilir?
A)

Modifikasyon


B) Mutasyon
C) Adaptasyon
D) Seleksiyon
Soru 8
“Bir canlı türünün bütün bireylerinde görülen, canlının yaşama şansını arttıran, ortama uyumunu sağlayan kazanılmış kalıtsal karakterlerine adaptasyon denir.” Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir?
A) Bukalemunun renk değiştirmesi
B) Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda değişik renklerde açması
C) Nemli bölge bitkilerinin geniş yapraklı olması
D) Develerin hörgüçlü olması
Soru 9
Kromozomlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı canlı türlerinde farklı ve sabittir. Yani aynı türe ait tüm canlılarda aynı sayıda kromozom bulunur.
B) Benzer şekilde Fakat insan köpeğe ve eğrelti otu bitkisine göre daha gelişmiş bir canlıdır. O halde;kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi arasında hiçbir ilişki vardır.
C) İnsanda 46 kromozom varken, köpekte 78, eğrelti otu bitkisinde 500 kromozom vardır.
D)

Kromozomlar

hücre çekirdeğinde yer alırlar. Çekirdeği bulunmayan hücrelerde kromozomlar sitoplazma içerisine dağılmış halde .
Soru 10
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çekirdek içerisindeki en karmaşık başka bir deyişle en büyük yapı kromozomdur.
B) Çekirdek içerisinde de hücrenin yönetimini gerçekleştiren, canlıya ait kalıtsal bilgileri taşıyan yapılar yer alır.
C) Sitoplazma DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.
D) Canlıların en küçük yapı birimi olan hücrenin yönetim merkezi çekirdektir.
Soru 11
“Çevre şartlarının değişmesi sonucu ortaya çıkarlar ve kalıtsal değişikliğe neden olmazlar. Yani nesilden nesile aktarılmazlar. Çevre koşulları (ısı, sıcaklık, besin) bazı genlerin çalışmasını diştirebilir. Bundan dolayı ortam koşulları eski haline dönünce canlıda eski haline döner veya oluşan karakter yavru bireylere aktarılmaz.”Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Seleksiyon
B) Adaptasyon
C) Modifikasyon
D) Mutasyon
Soru 12
Canlılara ait saç rengi, göz rengi, cinsiyet gibi kalıtsal bilgilerin anne babadan yavrulara aktarılmasını sağlayan (taşıyan) yapılara ne denir?
A)

Gen


B) Hücre
C) DNA
D) Kromozom
Soru 13
2400 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotit sayısı sitozinlerin üç katı kadar olduğuna göre, bu DNA molekülündeki timin nükleotitleri sayısı nedir?
A) 300
B) 900
C) 1200
D) 600
Soru 14
Yapısındaki deoksiriboz şekeri sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz?
A) toplam pirimidin baz sayısı
B) hidrojen bağı sayısı
C) toplam fosforik asit sayısı
D) toplam nükleotit sayısı
Soru 15
DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bnur.
B) Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür.
C) İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
D) Dört çeşit nükleotitten oluşur.
Soru 16
Homolog kromozom içeren 2n sayıda (yani çift sayıda) kromozom bulunan hücrelere ne ad ?
A)

homolog hücre


B) diploit hücre
C) haploit hücre
D) Prokaryot hücre
Soru 17
Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz?
A) toplam hidrojen bağı sayısı
B) toplam fosforik asit sayısı
C) toplam deoksiriboz şekeri sayısı
D) toplam pürin bazı sayısı
Soru 18
8000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotitleri sayısı, 1500 olduğuna göre bu DNA molekülündeki T/C oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 /5
B) 3 /5
C) 1 /5
D) 2/ 5
Soru 19
DNA ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) DNA kromozomlar ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.
B)

Genler denükleotid

adı verilen moleküllerden oluşur
C) DNA hücre çekirdeğinde kromozomların yapısında .
D) DNA üzerinde kalıtsal özelliklere etki eden genler .
Soru 20
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Canlılardaki üreme hücrelerinde bulunan kromozom sayısı vücut hücrelerindeki kromozom sayısının iki katı kadardır.
B) Canlıların vücut hücrelerindeki kromozomların yarısı(n) anneden, diğer yarısı(n) da babadan gelir.
C) Canlılarda iki çeşit hücre vardır. Bunlar vücut hücresi ve üreme hücresidir.
D) Kromozom sayısı canlıdaki hücre çeşidine göre farklılık gösterir.